Projekty

Zapojení Sdružení automobilového průmyslu do projektů:

Sdružení automobilového průmyslu je partnerským svazem projektu ČNOPK „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“.

Průmysl 4.0, tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, přináší úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty – od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých firmách. Inovace, flexibilita, produktivita a time to market – to vše bude nově definováno a do tohoto vývoje se musí aktivně zapojit i Česká republika. Cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti.

Aktuální informace k tématu roku a termíny plánovaných akcí najdete na webové stránce:

http://tschechien.ahk.de/cz/tema-roku-2015/

Sdružení automobilového průmyslu bylo příjemcem finanční podpory z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu AutoAdapt.
Projekt je zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti autoprůmyslu prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v SAP. Projektové aktivity tvoří ucelený systém vzdělávání a metodických přístupů využitelných pro celé odvětví automobilového průmyslu. Do projektu je zapojeno 24 firem automobilového průmyslu, výrobců vozidel i dílů.
V projektu proškoleno 1418 zaměstnanců (cca 8 364 úspěšných absolventu kurzů) z obou oblastí autoprůmyslu, vytvořeny a pilotně ověřeny 4 metodiky personalistických nástrojů.
Projekt ukončen v prosinci 2013.

.
.

Projekt s názvem „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Spolupráce – Technologické platformy v souladu s výzvou č. II vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). Hlavním cílem bylo vytvořit, podporovat střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a konkrétní dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího hospodářského růstu v odvětví automobilového průmyslu ČR, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v ČR i v Evropě.
Projekt ukončen v květnu 2013..

.
.

..
.. …..
….
Česká technologická platforma strojírenství
. ….

.
.
Sdružení automobilového průmyslu spolupracuje s řadou dalších organizací a institucí:
.

…. …….
Rada vlády pro BESIP
………
.  ..