Vývoj nehodovosti na českých silnicích

1. Statistika nehod – vývoj od roku 1980 do konce roku 2015

2. Vybrané poměrové ukazatele 

3. Následky nehod u osobních automobilů (období 2008 až 2015)
(počty nehod a počty usmrcených osob při nehodách osobních automobilů ve vazbě na stáří vozu)

4. Přechod na stránky POLICIE ČR

5. Porovnání s jinými zeměmi

 .

 .

.

.

neh2

.

.

neh3

.

.

neh1hmot

.

.

neh5

.

.

neh21

.

.

.

.

.

.

.

.

neh7

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_zem%C4%9B_a_%C3%BAmrt%C3%AD_z_d%C5%AFvodu_dopravn%C3%ADch_nehod 

.

.

neh8

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_zem%C4%9B_a_%C3%BAmrt%C3%AD_z_d%C5%AFvodu_dopravn%C3%ADch_nehod