Jak je to s ojetými vozy a jejich dovozem?

K výkladu podmínek a postupu  při schvalování technické způsobilosti dovezených ojetých vozidel a jejich registraci je kompetentní Ministerstvo dopravy ČR

(pokud nefunguje prolink použijte:  http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Dovoz+vozidel/ )