Platnost řidičských průkazů a jejich výměna

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(vydán 14.9.2000, znění platné od 1.1.2011)

§ 134 Výměna dosavadních řidičských průkazů

(1) Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode  dne nabytí účinnosti zákona (tedy již pozbyly platnosti).

(2) Řidičské průkazy vydané
a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007 (tedy již pozbyly platnosti),
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010 (tedy již pozbyly platnosti),
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013 (tedy již pozbyly platnosti).

(3) Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají  platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

V současné době existují v České republice tyto typy platných řidičských průkazů:

 Typ 7               Typ 8