Kontakty na sekretariát

Mgr. Zdeněk PETZL, LL.M., výkonný ředitel
Tel.: +420 233 323 882
 
E-Mail: petzl@autosap.cz
Ing. Pavel EŠNER, zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti

Tel.: +420 233 323 886
E-Mail:  sapesner@autosap.cz
Ing. Lucie KRČMÁŘOVÁ, vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace

Tel.: +420 233 323 884   E-Mail: krcmarova@autosap.cz
Ing. Tomáš JUNGWIRTH, Alternativní paliva, Autonomní řízení, Vnější vztahy & Statistiky
Tel.: +420 233 323 883

E-Mail: jungwirth@autosap.cz
Ing. Miroslav KONVALINA, PR manažer    Tel.: +420 233 323 885   E-Mail:  konvalina@autosap.cz
Kateřina TKADLECOVÁ, asistentka pro členskou základnu a administrativu
Tel.: +420 233 324 006
E-Mail: tkadlecova@autosap.cz

Aktualizováno ke dni 2. 1. 2018