Kontakty na sekretariát

Mgr. Zdeněk PETZL, LL.M., výkonný ředitel
Tel.: +420 233 323 882
 
E-Mail: petzl@autosap.cz
Ing. Pavel EŠNER, specialista pro vnitřní vztahy, zástupce ředitele
Tel.: +420 233 323 886
E-Mail: sapesner@autosap.cz
Ing. Tomáš HUBÍNEK, specialista pro vnitřní vztahy
Tel.: +420 233 323 884   E-Mail: hubinek@autosap.cz
Ing. Miroslav KONVALINA, specialista pro média a komunikaci
Tel.: +420 233 323 885

E-Mail: konvalina@autosap.cz
Jaromír ŠTEFL, specialista pro mezinárodní vztahy    Tel.: +420 233 323 883   E-Mail: sapste@autosap.cz
Kateřina TKADLECOVÁ, asistentka pro členskou základnu a administrativu
Tel.: +420 233 324 006
E-Mail: tkadlecova@autosap.cz

Aktualizováno ke dni 7. 11. 2016