Postavení

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob. Od 1. 1. 2017 je vedeno jako Spolek.
Účelem Spolku je sdružovat subjekty českého automobilového průmyslu a dalších, propojených, odvětví, dále pak vzdělávací a výzkumné instituce, jakož i významné osobnosti tohoto oboru.

Základní vazby a působnost Sdružení automobilového průmyslu:

Členství SAP v mezinárodních organizacích Pozice SAP v rámci tuzemských svazů, sdružení, asociací apod. AUTOMOBILOVÉ a MOTOCYKLOVÉ VÝSTAVY ve světě a v České republice

.
Činnosti AutoSAP a služby jeho sekretariátu jsou prioritně určeny pouze členské základně. Přesto jsou některé pro odbornou širší a motoristickou veřejnost zajímavé statistické údaje a informace o AutoSAP pravidelně zveřejňovány na těchto stránkách.

ČLENSTVÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

Sdružení automobilového průmyslu je členem těchto mezinárodních organizací:

ACEA = Evropská organizace výrobců automobilů se sídlem v Bruselu
ACEM = Evropská organizace výrobců motocyklů se sídlem v Bruselu
ODETTE = Mezinárodní organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu se sídlem v Londýně

 
Association des Constructeurs Européens d’ Automobiles
Association des Constructeurs Européens de Motocycles
.
Organisation for Data
Exchange by Tele
Transmission in Europe

AutoSAP dále udržuje přímé dvoustranné kontakty s obdobnými sdruženími v zahraničí (přičemž s anglickým sdružením SMMT, francouzským FIEV, maďarským MAJOSZ, ruským ASM Holding a jihoafrickým NAACAM byly uzavřeny smlouvy o přímé spolupráci), rovněž s německým sdružením VDA probíhá úzká spolupráce a výměna informací.

.

TUZEMSKO

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) udržuje z hlediska prosazování zájmů členské základny pracovní kontakty s věcně příslušnými vládními a státními organizacemi, zákonodárnými sbory i s řadou nevládních institucí působícících v podnikatelské, průmyslové či neziskové sféře.

AutoSAP je jedním ze zakládajících členů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Od doby založení SP ČR je AutoSAP jeho aktivním členem a má trvalé zastoupení v orgánech SP ČR (Představenstvo, Dozorčí rada, Smírčí výbor, Rada členů, Kolegium).

AutoSAP ve statutárních orgánech zastupují:

Ing. Bohdan Wojnar (prezident AutoSAP) – člen představenstva SP ČR
Ing. Miroslav Dvořák (člen představenstva AutoSAP) – člen dozorčí rady SP ČR, od dubna 2015 její předseda

Svaz průmyslu a dopravy
České republiky
.

Usnesením Rady ředitelů ze dne 24. 9. 1992 se Sdružení automobilového průmyslu prohlásilo za živnostenské společenstvo a v současné době je z tohoto titulu součástí Hospodářské komory České republiky (HK ČR). Jejími členy jsou tak všechny podnikatelské subjekty zapsané v seznamu členů AutoSAP. AutoSAP je zastoupeno v Představenstvu HK ČR a řada jeho členů působí v orgánech komory na regionální úrovni.

Zástupci AutoSAP v orgánech HK ČR jsou:

Ing. Miroslav Dvořák (předseda představenstva Motor Jikov Group a.s. a člen představenstva AutoSAP) – člen Představenstva HK ČR
Mgr. Zdeněk Petzl (výkonný ředitel AutoSAP) – člen Představenstva HK ČR, předseda Průmyslové sekce

STRÁNKY HK ČRHospodářská komora

České republiky
.

AutoSAP je dále členem Komory pro hospodářské styky se SNS, EUROKLUBU při HK ČR.