Služby a publikace

NABÍDKA SLUŽEB a PUBLIKACÍ
SEKRETARIÁTU
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU (AutoSAP)
Služby sekretariátu AutoSAP

Činnosti sekretariátu AutoSAP vyplývají ze Statutu AutoSAP. Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP jsou dle těchto dokumentů činnosti a služby, plynoucí ze základního poslaní AutoSAP, poskytovány v průběhu kalendářního roku přednostně, bezesmluvně a bezplatně (v rámci složených ročních záloh), pro subjekty mimo AutoSAP pak na obchodní bázi, a to v závislosti na kapacitních možnostech sekretariátu AutoSAP.

Jedná se zejména o:

 • průběžné zabezpečování vzájemné informovanosti o věcných problematikách s vazbou na záměry a cíle AutoSAP
 • koordinace a zpracování návrhů společných postupů a jednotných stanovisek v oblasti technické i další legislativy
 • konzultační a poradenská činnost v oboru motorových a přípojných vozidel a jejich příslušenství
 • prosazování společných zájmů vůči orgánům státní správy
 • získávání, analýza a účelová distribuce obchodnětechnických informací z tuzemska i ze zahraničí
 • sběr, vyhodnocování a zpracovávání souhrnných statistických údajů za automobilový průmysl
 • zpracovávání údajů o počtech registrovaných vozidel a složení vozového parku
 • organizace úvodních jednání se zahraničními partnery pro všechny okruhy mezinárodní spolupráce včetně vyhledání a úvodního zpracování námětů
 • udržování kontaktů se zahraničními sdruženími obdobného typu a zaměření činnosti
 • zpracovávání souhrnných údajů z různých oblastí automobilového průmyslu, sledování volných kapacit a nabídek na jejich využití
 • účast v příslušných rubrikách Zpravodaje automobilového sdružení vydávaného AutoSAP
 • zprostředkování kontaktů na zahraniční sdružení či svazy obdobného typu, případně i na jejich jednotlivé členy.

Samostatnou činnost pak tvoří organizace společných účastí na mezinárodních výstavách a autosalónech a vlastní podíl na pořádání nejvýznamnějších automobilových výstav v České republice (AUTOSALON a AUTOTEC v Brně, MOTOCYKL v Praze). . .

ZPĚT na NOVINKY
.
ZPĚT na začátek této stránky

Publikace vydávané Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP)

 1. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČR – Souhrnné výsledky za uplynulý rok (základní makronomické ukazatele a jejich vývoj v časových řadách, objemy produkce a exportu, přidaná hodnota, výroba vozidel a dílů, vývoj na tuzemském trhu a další)
  • 1x ročně v červnu/červenci
 2. STATISTIKA automobilového průmyslu za uplynulých 5 let (výroba vozidel)
  • 1x ročně – v květnu/červnu
 3. PRŮMĚRNÉ MZDY A POČTY PRACOVNÍKŮ ve firmách AutoSAP
  • ročně
 4. Zpravodaj Automobilového Sdružení (časopis Český autoprůmysl)
  • 1x za 2 měsíce
 5. Sdružení automobilového průmyslu (Co je Sdružení Automobilového Průmyslu)
  • pravidelná aktualizace
 6. AIA – Overview (anglická verze předchozího)
  • pravidelná aktualizace
 7. AutoSAP info
  • dle potřeby, zpravidla 1 x za 14 dní 
 8. Aktuální údaje o výrobě, prodejích a dovozech vozidel v ČR
  • osobní – měsíčně
  • nákladní – měsíčně
  • autobusy – měsíčně
  • motocykly – měsíčně
  • přípojná – čtvrtletně
 9. Přehled mezinárodních autosalonů zařazených pro daný rok do kalendáře OICA
  • 1 x ročně v říjnu na další kalendářní rok
 10. Významné zahraniční automobilové výstavy (včetně výstav OICA) pro daný rok
  • 1 x ročně v říjnu na další kalendářní rok
 11. Kalendář tuzemských automobilových výstav pro daný rok
  • 1 x ročně v říjnu na další kalendářní rok
 12. Seznam literatury v “knihovně ” AutoSAP
  • čtvrtletně
 13. Kontaktní servis AutoSAP
  • dle potřeby

——————–
Publikace jsou určeny především pro členskou základnu AutoSAP (= plnění v rámci základního poslání AutoSAP) .
Pro firmy a instituce mimo AutoSAP se publikace (resp. vybrané část z uvedených publikací či podrobnější údaje neuveřejňované na internetových stránkách AutoSAP) poskytují po dohodě se zájemcem, v převážné většině případů však na obchodní bázi.

Kromě výše uvedených publikací zajišťuje sekretariát AutoSAP urychlené předávání dalších informací, nabídek na spolupráci, poptávek apod., týkajících se oblasti automobilového průmyslu.ZPĚT na začátek této stránky

 vydání:..Poslední vydání:..
…… ….

………………………………………… Obsah publikací a cena – klikni na příslušný obrázek

………………………………………………………………………..
.
………………………………………………….. 

 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČR – Základní údaje a fakta
(vydání červen 2015)
 
Vychází pouze elektronicky v české verzi. Celkem 231 stran, formát A4.
Publikace je vydávána pravidelně od roku 1994 (zahrnuje každoročně údaje za předchozí rok).

 

 

 Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP).

CENA pro ostatní: dohodou

.
ZPĚT


PRŮMĚRNÉ MZDY a POČTY PRACOVNÍKŮ

.. Vychází ročně (v únoru) pouze v české elektronické verzi. Celkem 10 stran, formát A4.

Poslední vydání: ……..

….. Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP).
CENA pro ostatní: dohodou

.
ZPĚT
 
 


STATISTIKA 2010 – 2014 (vydání květen 2015)

…. Vychází v dvoujazyčné česko – anglické elektronické verzi.
Celkem 128 stran, formát A4. Je vydávána každoročně od roku 1991. Obsahuje podrobné údaje o produkci, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel, vždy za uplynulých 5 let. Současně jsou zde uvedeny (za stejná období) souhrnné údaje o počtech prvně registrovaných vozidel v ČR. Je doplněna i údaji o výrobě vozidel ve světě (po jednotlivých zemích) za uplynulých 5 let a barevnou přílohou s diagramy.

.
Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP) .

.
ZPĚT