.
První registrace motorových vozidel v ČR
.
Z důvodu možnosti  porovnání základních údajů o trhu s předchozími roky jsou údaje o prvních registracích motorových vozidel uváděny ve dvou variantách a to jako: .
Pro úplnost jsou dále uvedeny i celoroční údaje o prvních registracích / prodejích v základních kategoriích vozidel za roky 1998 až 2012.
.
..
Poznámka:
Od počátku roku 2005 je tuzemský trh vyhodnocován z dat o prvních registracích nových a ojetých vozidel (podle údajů Centrálního registru vozidel). Tabulky proto od tohoto data vyjadřují podíl tuzemských výrobců, případně zahraničních značek na prvních registracích nových vozidel a na celkových prvních registracích vozidel (nových + ojetých). Do konce roku 2004 byl tuzemský trh sledován podle hlášení o prodejích od jednotlivých importérů a tuzemských výrobců a z údajů o dovozech vozidel poskytovaných GŘ Cel. Vzhledem k určitému rozdílu mezi prodeji a prvními registracemi nejsou tudíž dříve zveřejněné údaje (do konce roku 2004) zcela srovnatelné s daty publikovanými od ledna roku 2005.
.
.
.
..
.
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2013
 
 
.
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2012
 
 
.
ZPĚT NAHORU
..
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2011
 
 
.
ZPĚT NAHORU
...První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2010
 
 
.
ZPĚT NAHORU
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2009
 
 
.
ZPĚT NAHORU
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2008
 
 
.
ZPĚT NAHORU
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2007
 
 
.
ZPĚT NAHORU
 První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2006
 
 
.
ZPĚT NAHORU
První registrace nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2005
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2004
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2003
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2002
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2001
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 2000
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 1999
 
 
.
ZPĚT NAHORU
Prodeje nových motorových vozidel na českém trhu - rok 1998
 
 
.
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové),první registrace ZPĚT NAHORU
15 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
8 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
5 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
V této kategorii vozidel nelze porovnání se stejným obdobím roku 2004 korektně provést, protože údaje o prvních registracích za rok  2004 nejsou na rozdíl od letošního roku „očištěny“ o vozidla registrovaná tuzemskými výrobci na tzv. „vývozní čísla“ (jedná se o vozy určené na export). Jelikož se může jednat o značný počet vozidel, je nutno výše uvedenou tabulku považovat pouze za informativní a uvedený pokles registrací nových autobusů nepokládat za vypovídající o skutečnosti.
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové), první registrace ZPĚT NAHORU
10 značek s nejvyšším počtem registrací za dané období
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2004 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2004 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové) - 7 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2004 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové) - 5 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2004 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové) - 10 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2004 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2003 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2003 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové) - 7 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2003 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové) - 5 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2003 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové) - 10 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2003 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2002 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2002 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové) - 7 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2002 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové) - 5 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2002 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové) - 10 nejprodávanějších značek, leden až prosinec 2002 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, rok 2001 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, rok 2001 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
III. Nákladní automobily (nové) - 7 nejprodávanějších značek, rok 2001 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
IV. Autobusy (nové) - 5 nejprodávanějších značek, rok 2001 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
V. Motocykly a mopedy (nové) - 10 nejprodávanějších značek, rok 2001 ZPĚT NAHORU
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Osobní automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, rok 2000 ZPĚT NAHORU
I. Osobní automobily (nové) - 12 nejprodávanějších značek, rok 1999 ZPĚT NAHORU
(údaje dle "Statistiky automobilového průmyslu ČR 1995 - 1999", vydání duben 2000)
  Výrobní značka
charakter 
prodejce v ČR
 tuzemský 
prodej 
(ks)
podíl na trhu 
TUZV + OFI  
/ změna podílu *)
  1. ŠKODA (ŠKODA AUTO)
TUZV
 72 496
49,60% /- 5,25%
  2. OPEL / GM
OFI
 9 566
  6,54% /+ 1,85%
  3. VOLKSWAGEN
OFI
 8 151
  5,58% /+ 0,80%
  4. FORD
OFI
 7 360
  5,04% /- 1,94%
  5. RENAULT
OFI
 6 952
  4,76% /+ 1,11%
  6. DAEWOO
OFI
 6 016
  4,12% /+ 1,44%
  7. PEUGEOT
OFI
 5 173
  3,54% /+ 1,24%
  8. FIAT
OFI
 4 714
  3,23% /- 0,13%
  9. TOYOTA
OFI
 3 604
  2,47% /+ 0,62%
 10. SEAT
OFI
 3 465
  2,37% /+ 0,35%
 11. MAZDA
OFI
2 702
  1,85% /- 0,17%
 12. NISSAN
OFI
2 638
  1,80%/+0,27%
  CELKEM NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY(jen trh TUZV+OFI)
   za rok 1999 celkem
146 184 ks
   za rok 1998 celkem
141 155 ks
   INDEX 1999/1998 ....
+ 3,56%
   Rozdíl 1999 - 1998 ...
o 5 029 ks více
Na tomto rozdílu se podílejí: TUZV... - 4 924 ks
OFI ... + 9 953 ks
TUZV - prodeje v síti tuzemského výrobce          OFI - prodeje v síti oficiálního dovozce
 *) Oproti skutečnosti za rok 1998
II. Malé užitkové automobily (nové) - 15 nejprodávanějších značek, rok 2000 ZPĚT NAHORU
II. Malé užitkové automobily (nové) - 12 nejprodávanějších značek, rok 1998 ZPĚT NAHORU
(údaje dle "Statistiky automobilového průmyslu ČR 1994 - 1998", vydání duben 1999)
  Výrobní značka
charakter 
prodejce v ČR
 tuzemský 
prodej  
(ks)
podíl na trhu 
TUZV + OFI  
/ změna podílu *)
  1. ŠKODA (ŠKODA AUTO)
TUZV
4 313
26,38% /+ 3,77%
  2. FORD
OFI
 2 581
15,79% /- 0,32%
  3. VOLKSWAGEN
OFI
 1 718
10,51% /+ 1,13%
  4. MERCEDES BENZ
OFI
 1 127
   6,89% /+ 0,06%
  5. CITROEN
OFI
 880
 5,38% /- 2,13%
  6. PEUGEOT
OFI
 875
   5,35% /- 0,02%
  7. RENAULT
OFI
 854
   5,22% /+ 1,18%
  8. LUBLIN (DAEWOO AVIA)
TUZV
 601
   3,68% /- 0,98%
  9. HYUNDAI
OFI
 471
   2,88% /+ 0,45%
 10. MAZDA
OFI
 416
  2,54% /- 0,52%
 11. KIA
OFI
350
   2,14% /+ 0,46%
 12. NISSAN
OFI
337
   2,06% / - 0,29%
 CELKEM NOVÉ MALÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY(jen trh TUZV+OFI)
  za rok 1998 celkem
16 349
  za rok 1997 celkem
21 574
INDEX 1998/1997.....
- 24,22%
Rozdíl 1998 - 1997 ....
o 5 225 ks méně
Na tomto rozdílu se podílejí: .TUZV... - 1 019 ks
OFI ... - 4 206 ks
TUZV - prodeje v síti tuzemského výrobce          OFI - prodeje v síti oficiálního dovozce
  *) Oproti skutečnosti za rok 1997
IV. Autobusy (nové) - 3 nejprodávanější značky, rok 1998 ZPĚT NAHORU
(údaje dle "Statistiky automobilového průmyslu ČR 1994 - 1998", vydání duben 1999)
  Výrobní značka
charakter 
prodejce v ČR
 tuzemský 
prodej  
(ks)
podíl na trhu 
TUZV + OFI 
/ změna podílu *)
  1. KAROSA
TUZV
538
84,33% /+ 3,13%
  2. SOR (SOR Libchavy)
TUZV
 67
10,50% /-  0,16%
  3. MAN
OFI
 26
   4,08% /+ 4,08%
ostatní celkem
1x TUZV, 5x OFI
7
   1,10% /- 7,05%
 CELKEM NOVÉ AUTOBUSY (jen trh TUZV+OFI)
   za rok 1998 celkem
638 ks
   za rok 1997 celkem
638 ks
INDEX 1998/1997 .....
+ 0,00%
Rozdíl 1998 - 1997 ....
žádný
Na tomto rozdílu se podílejí: .TUZV... - 2 ks
OFI ...  + 2 ks
TUZV - prodeje v síti tuzemského výrobce          OFI - prodeje v síti oficiálního dovozce
 *) Oproti skutečnosti za rok 1997
ZPĚT NAHORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Motocykly a mopedy (nové) - 10 nejprodávanějších značek, rok 2000 ZPĚT NAHORU

V daném období roku 2000 působilo oficiálně na tomto trhu (TUZV + OFI) celkem 32 výrobních značek, z toho 3 čeští výrobci (JAWA Moto - 8,  PRAGA  - 21 a PENTO - 22).

ZPĚT NAHORU