Přehledy výroby a odbytu vozidel domácích výrobců
.

.
 
 
.....
Podrobnější údaje za uplynulých 5 let jsou v publikaci "STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR"
.
........
.3 .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Údaje za rok 2013
.
... 
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31.7.2013
.I. Motorová vozidla (údaje za leden až červenec)

Osobních automobilů bylo vyrobeno celkem 638 689 ks. Oproti údaji za 1. čtvrtletí, kdy byl zaznamenán pokles výroby o 18,14 %, se vývoj v 2. čtvrtletí postupně zlepšoval a za 1. pololetí se celkový pokles výroby snížil na 13,09 %; za leden až červenec pak činil 13,70 %.. Porovnání mezi roky 2013 a 2012 je však do značné míry ovlivněno tím, že až do května 2012 docházelo v porovnání s rekordním rokem 2011 k růstu produkce.


Aktualizace grafu měsíčně

K poklesu produkce mezi roky 2013 a 2012 došlo u všech tří automobilek (ŠKODA Auto, HMMC Nošovice a TPCA Kolín), jejich podíly na celkové produkci se však mění jen nepatrně (ve vazbě na náběhy výrob jednotlivých modelů).


Aktualizace grafu měsíčně

K stále vysokému poklesu dochází u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno o  41,52 % méně než za leden až červenec loňského roku.  Celkem byla vykázána výroba 476 ks nákladních automobilů, z toho 472 ks ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. (nárůst výroby u této značky činí více než 66 %). Výroba vozidel ve firmě AVIA Ashok Leyland Motors byla k 31.7.2013 ukončena.


Aktualizace grafu měsíčně


Aktualizace grafu měsíčně


Dále bylo v ČR vyrobeno 1 732 autobusů, což představuje meziroční pokles o 1,59 %. Rovněž v této kategorii vozidel se podíl dvou hlavních výrobců zásadním způsobem nemění (IVECO BUS cca 87 % a SOR 12 %).


Aktualizace grafu měsíčně


Aktualizace grafu měsíčně


Motocyklů bylo za leden až červenec 2013 vyrobeno 868 ks, to je o 572 ks méně než ve stejném období roku 2012 (pokles výroby o 39,72 %). Výroba motocyklů v ČR je představována značkou JAWA.


Aktualizace grafu měsíčně

II. Přípojná vozidla (údaje za 1. pololetí)

U přípojných vozidel kat. O3 a O4 byl v souhrnu zaznamenán pokles výroby o 17,36 % (celkem bylo v daném období vyrobeno 652 přívěsů a návěsů). Na celkové produkci této kategorie vozidel se podílejí dva tuzemští výrobci – firma PANAV (s podílem přes 26 % a firma SCHWARZMÜLLER (podíl téměř 74 %).


Aktualizace grafu čtvrtletně

Naopak ve výrobě přípojných vozidel kat. O1 a O2 došlo ke zvýšení produkce na 9 941 ks, což je o 11,31 % více než v roce 2012. Tuto kategorii vozidel reprezentuje firma AGADOS.


Aktualizace grafu čtvrtletně
.
NA ZAČÁTEK
.

.Údaje za jednotlivé výrobce


 
za leden
za leden až únor.
za leden až březen.
za leden až duben.
za leden až květen.
.za leden až červen
 
 
 
 
 
za leden až červenec
.
.
.
.
.
..........Vývoj výroby vozidel v ČR od roku 1985 do konce roku 2012 (údaje za základní kategorie a jednotlivé výrobce motorových vozidel).
.
NA ZAČÁTEK
. .
 
 


Údaje za rok 2012
.
... 
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2012
.

V České republice bylo v roce 2012 vyrobeno celkem 1 181 314 motorových vozidel. I přes pokles výroby oproti roku 2011 o 1,64 % se jedná o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.

Osobních automobilů bylo v r. 2012 na území ČR vyrobeno celkem 1 174 267 ks, což představuje pokles produkce o 1,73  % oproti roku 2011.

U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby v souhrnu o  15,13 % a to především růstem produkce ve společnosti AVIA Ashok Leyland Motors. Oproti roku 2011 zvýšila tato firma výrobu o 67,17 %. U druhého největšího domácího výrobce, firmy TATRA Kopřivnice, došlo k poklesu produkce. Celkem bylo v ČR za rok 2012 vyrobeno 1 499 ks nákladních automobilů.

Autobusů bylo v ČR v roce 2012 vyrobeno celkem 3 229 ks, jedná se o třetí nejvyšší produkci v historii ČR. Více autobusů bylo vyrobeno jen v roce 2008 (3 496 ks) a v roce 2011 (3 562 ks). Oproti roku 2011 tedy došlo k poklesu výroby o 9,35 %. Podíl dvou hlavních tuzemských výrobců (IVECO CR a SOR Libchavy) na celkové výrobě autobusů za rok 2012 se změnil jen nepatrně (u IVECO CR činil podíl 85,88 %, a u SOR Libchavy dosáhl 12,95 %).

K relativně vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů, kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 2 319 strojů, což je o 100,78 % více než v roce 2011. Růst výroby u firmy JAWA Moto byl podchycen již třetím rokem za sebou.

Dále bylo vyrobeno 19 476 přípojných vozidel. U přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř o 40 % (mezi roky 2011/2010 byl růst o 39,90 % a mezi roky 2012/2011 nárůst o 39.35 %). Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a  SCHWARZMÜLLER) v roce 2012 vyrobeno 1 505 ks vozidel daných kategorií. U firmy PANAV došlo oproti roku 2011 k růstu o 59,71 % a u společnosti  SCHWARZMÜLLER k nárůstu o 27,04 %.

Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 17 971 ks, což je o 728 přívěsů méně než v roce 2011 (pokles produkce o 3,89 %).

.

.
 
za leden 
za leden až únor 
za leden až březen 
za leden až duben 
za leden až květen 
za leden až červen 
 
 
 
 
 
 
za leden až červenec 
za leden až srpen 
za leden až září
za leden až říjen
za leden až listopad
za celý rok 2012
.
.
NA ZAČÁTEK
. .
.
NA ZAČÁTEK
VÝVOJ VÝROBY VOZIDEL na území ČR od roku 1985
..
....

.
NA ZAČÁTEK

NA ZAČÁTEK
.
NA ZAČÁTEK
.
NA ZAČÁTEK
NA ZAČÁTEK
.
NA ZAČÁTEK


.
NA ZAČÁTEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Údaje za rok 2011
.

Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2011
.
NA ZAČÁTEK

Komentář
.
V České republice bylo v roce 2011 vyrobeno celkem 1 220 779 ks silničních vozidel, z toho 1 201 000 motorových a 19 779 přípojných. Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.

Osobních automobilů bylo v r. 2011 na území ČR vyrobeno celkem 1 194 981 ks, což představuje nárůst produkce o 11,44 % oproti roku 2010. Autobusů bylo vyrobeno celkem 3 562 ks, nárust výroby dosáhl 31,39 %. K růstu výroby došlo i u motocyklů, kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 1 155 strojů, což je o 47,70 % více než v roce 2010. Nákladních automobilů bylo v ČR za rok 2011 vyrobeno 1 302 ks. U nákladních vozidel došlo k poklesu výroby v souhrnu o 7,66 %. U velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo po dvouleté stagnaci k nárůstu výroby o 39,90 % na celkem 1 080 ks. Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 18 699 ks, což znamená meziroční nárůst o 9,67 %.

. .
NA ZAČÁTEK
     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu  českých výrobců vozidel za rok 2011 jsou uvedeny v následující tabulce.
.


      .
                .
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy jsou v roce 2011 členy AutoSAP):
.

.

..........................................................
...............
NA ZAČÁTEK

..
Údaje za rok 2010
.

Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2010
.
Grafy: Vývoj výroby motorových vozidel v ČR od roku 1989 do konce roku 2010
.
NA ZAČÁTEK

.
Komentář
.
Za rok 2010 bylo podle údajů firem v ČR vyrobeno celkem 1 094 988 ks silničních vozidel, což je o 9,44 % více než v roce 2009. Rovněž tak došlo ke zvýšení tuzemských prodejů (o 4,39 %) a exportu vozidel (o 11,19 %).
.
Největší a rozhodující podíl na tomto výsledku má výroba osobních automobilů (včetně vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 1 072 263 ks, což je o 9,52 % (o 93 178 ks) více než za rok 2009. V ČR tak byla poprvé překonána hranice 1 000 000 ks vyrobených osobních automobilů.
.
Za rok 2010 bylo vyrobeno 1 410 nákladních vozidel (kat. N2 a N3), což představuje nárůst produkce o 29,24 %.
.
Autobusů bylo za rok 2010 vyrobeno 2 711 ks, což je o 356 ks méně než v roce 2009 (pokles v souhrnu za tuzemské výrobce o 11,61 %).
.
Dále bylo za hodnocené období v ČR vyrobeno 782 ks motocyklů, což znamená nárůst produkce oproti roku 2009 o 4,41 %.
.
Přípojných vozidel (přívěsy a návěsy) kategorie O3 a O4 bylo vyrobeno celkově 772 ks, což znamená mírný nárůst výroby (v souhrnu o 1,45 %).
.

Nelze opomenout výrobu malých přívěsů (kat. O1 a O2), kterých bylo v roce 2010 vyrobeno 17 050 ks, což je o 7,80 % více než v roce 2009.

..
.
. .NA ZAČÁTEK
.

     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu  českých výrobců vozidel za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce.
.

      .
                .
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy jsou členy AutoSAP):
.

.

.............................................................
............
NA ZAČÁTEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Údaje za rok 2009
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2009
.
NA ZAČÁTEK

Komentář
.
Za rok 2009 bylo v České republice vyrobeno celkem 984 753 kusů vozidel, z toho 983 992 ks motorových, což je o 3,60 % více než ve stejném období roku 2008. Největší podíl má samozřejmě výroba osobních automobilů (včetně malých užitkových vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 979 085 ks, což je o 4,12 % více než za rok 2008.
Dále bylo vyrobeno 1 091 nákladních automobilů (pokles o 60,14 %), 3 067 ks autobusů (pokles o 12,27 %) a 749 ks motocyklů (pokles o 52,02 %). Přípojných vozidel kat. O3 a O4 bylo za rok 2009 vyrobeno 761 (pokles o 68,61 %).

. .
NA ZAČÁTEK
.


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu  českých výrobců vozidel za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce.
.


      .
                .
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2009 členy Sdružení AP):
.

.

.........................................................................
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2008
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2008
.
NA ZAČÁTEK

Komentář
.
V roce 2008 bylo v České republice vyrobeno celkem 950 552 kusů vozidel, z toho 948 128 ks motorových, což je zhruba o 1 % (o 0,89 %) více než v roce 2007. Největší podíl má samozřejmě výroba osobních automobilů (včetně malých užitkových vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 940 334 ks, což je o 0,97 % (o 9 036 ks) více než v roce 2007.
Dále bylo vyrobeno 2 737 nákladních automobilů (pokles o necelých 14 %), 3 496 ks autobusů (nárůst o cca 10 %) a 1 561 ks motocyklů (pokles zhruba o 27 %). Přípojných vozidel kat. O3 a O4 bylo za rok 2008 vyrobeno (o 4,03% více) než v roce 2007, celkem tak bylo vyrobeno 2 424 přívěsů a návěsů.

. .
NA ZAČÁTEK
.


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu  českých výrobců vozidel za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.
.


      .
                .
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2008 členy Sdružení AP):
.

.
........................................................................
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2007
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2007
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

V České republice bylo za rok 2007 vyrobeno celkem 942 118 ks vozidel, což je o 9,83 % více než v roce 2006. Export přitom vzrostl o 12,34 % na 878 645 vozidel, tuzemský prodej vzrostl o 2,32 % na 70 847 vozidel.
.
Nárůst výroby byl zaznamenán nejen v jednotlivých kategoriích, ale i všech u výrobců. Potěšitelné je, že vedle již dříve rostoucí produkce osobních a malých užitkových automobilů (v porovnání 2007/2006 o 9,58 %) a autobusů (růst výroby v porovnání 2007/2006 o 7,94 %), došlo, po určité stagnaci v uplynulých letech,  k výraznému růstu i ve výrobě nákladních automobilů (o 58,96 %) i motocyklů (o 110,84 %). Zvýšila se i výroba přípojných vozidel která zaznamenala růst o 16,91 %.

Poznámka: V tabulkách uváděné údaje o tuzemském prodeji se samozřejmě liší od údajů o prvních registracích.

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za rok 2007
   výroba 
 tuzemský 
prodej */
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
942 118
70 847
878 645
Nárůst (- pokles) oproti stejnému období roku 2006
+ 9,83%
+ 2,32%
+ 12,34%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1) a malých užitkových (N1)
+ 9,58%
+ 2,70%
+ 12,02%
nákladních (N2, N3)
+ 58,96%
+ 13,94%
+ 69,91%
autobusů (M2, M3)
+ 7,94%
- 5,48%
+ 23,88%
motocyklů a mopedů (L)
+ 110,84%
- 29,09%
+ 150,19%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 10,66%
 + 1250,00%
- 30,17%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
+ 124,52%
- 52,78%
+ 181,09%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 16,91%
- 18,07%
+ 50,21%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 + 3,78%
- 12,30%
+ 23,32%
- návěsů (O3, O4) 
+ 27,17%
- 23,22%
+ 68,36%
*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR
(jsou rozdílné oproti prvním registracím)
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks) */
Export (ks) 
  Osobní (M1) + Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    TOYOTA, PEUGEOT, CITRÖEN (TPCA Kolín , s.r.o.) **/
    MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
    KAIPAN (KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 931 298
622 811
308 478
0
8
1
68 377
66 806
1 562
0
8
1
870 142
563 226
306 916
0
0
0
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   AVIA (Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
3 168
737
2 431
793
407
386
2 372
305
2 067
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
135 / 2 005
135 / 2 005
0 / 0
54 / 102
54 / 102
0 / 0
81 / 1 903
81 / 1 903
0 / 0
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   IRISBUS (Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
   TEDOM (Tedom s.r.o.)
3 182
2 698
418
49
17
673
362
260
49
2
2 708
2 535
158
0
15
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák) 
907 / 1 423
 356 / 738
551 / 685
428 / 420
 264 / 326
164 / 94
476 / 963
 89 / 372
387 / 591
 ......       . = firma zapojena do činnosti Sdružení AP
           */ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR (jsou rozdílné oproti prvním registracím)
                  **/ Údaje u TPCA Czech: Tuzemský prodej = první registrace v ČR;  Export  =  Výroba - Tuzemský prodej
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2006
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2006
.
NA ZAČÁTEKKomentář

V České republice bylo za rok 2006 vyrobeno celkem 857 825 ks vozidel, což je o 41,49 % více než v roce 2005. Export přitom vzrostl o 46,08 % na 782 102 vozidel. Za celý rok 2005 bylo přitom v ČR vyrobeno 606 294 vozidel, z čehož bylo 535 379 ks exportováno.
Nárůst výroby je dán především náběhem na plnou kapacitu v TPCA Kolín a zvýšenou výrobou ve Škoda Auto. Vedle zvýšení produkce osobních a malých užitkových automobilů o 42,12 % (export přitom vzrostl o 46,49 %, domácí prodej + 1,29%) byl dále podchycen výrazný růst výroby autobusů o 34,43 % (při růstu exportu o + 38,79 % a nárůstu domácího prodeje o 17,88 %), vyrobeno bylo téměř 3 000 autobusů.

Poznámka: Uváděné údaje o tuzemském prodeji se samozřejmě liší od údajů o prvních registracích.

.
NA ZAČÁTEK
     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2006 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za rok 2006
   výroba 
 tuzemský 
prodej */
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
857 825
69 241
782 102
Nárůst (- pokles) oproti stejnému období roku 2005
+ 41,49%
+ 0,89%
+ 46,08%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1) a malých užitkových (N1)
+ 42,12%
+ 1,29%
+ 46,49%
nákladních (N2, N3)
- 2,78%
+ 26,32%
+ 8,39%
autobusů (M2, M3)
+ 34,43%
+ 17,88%
+ 38,79%
motocyklů a mopedů (L)
- 36,84%
- 32,72%
- 37,95%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
- 31,46%
- 95,29%
+ 27,47%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
- 37,51%
- 10,74%
- 42,97%
přípojných vozidel (O3, O4)
- 18,49%
- 27,06%
- 2,84%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 - 2,56%
- 14,69%
+ 26,14%
- návěsů (O3, O4) 
- 27,71%
- 35,42%
- 15,88%
*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR
(jsou rozdílné oproti prvním registracím)
NA ZAČÁTEK    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks) */
Export (ks)
  Osobní (M1) + Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    TPCA (TPCA Kolín , s.r.o.)  **/
    MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
    KAIPAN(KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 849 876
556 196
293 650
13
16
1
66 578
65 171
1 381
9
16
1
776 769
484 496
292 269
4
0
0
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   AVIA (Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
1 993
482
1 511
696
256
440
1 396
229
1 167
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
122 / 893
118 / 893
4 / 0
4 / 216
2 / 216
2 / 0
116 / 677
116 / 677
0 / 0
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
   TEDOM(Tedom s.r.o.)
2 948
2 477
411
45
15
712
454
209
45
4
2 186
1 984
202
0
0
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.) 
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER(SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák) 
 874 / 1 119
0 / 0
 456 / 471
418 / 648
488 / 547
0 / 0
 368 / 264
120 / 283
386 / 572
 0 / 0
 88 / 207
298 / 365
 ......       . = firma zapojena do činnosti Sdružení AP
           */ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR (jsou rozdílné oproti prvním registracím)
                  **/ Údaje u TPCA Kolín: Tuzemský prodej = první registrace v ČR;  Export  =  Výroba - Tuzemský prodej
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2005
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2005
.NA ZAČÁTEK


 
 

Komentář

    V České republice bylo za 1.-12. měsíc 2005 vyrobeno celkem 606 294 ks vozidel, což je o 33,99 % více než ve stejném období roku 2004.
    Je to samozřejmě zejména díky zvýšené výrobě ve Škoda Auto a zahájení výroby v TPCA Kolín. Vedle růstu produkce osobních automobilů, která vzrostla o 34,77 %, byl dále podchycen růst u výroby lehkých užitkových vozidel, 8,73 % a u výroby autobusů o 11,46 % .
    V kategorii „odbyt“ (domácí prodeje a export celkem) se za rok 2005 na trzích uplatnilo 604 013 ks vozidel.

.


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2005
   výroba
 tuzemský 
prodej
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
606 294
68 634
535 379
Nárůst (- pokles) oproti stejnému období roku 2004
+ 33,99%
+ 1,26%
+ 36,37%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
+ 34,77%
+ 1,47%
+ 37,09%
malých užitkových (N1)
+ 8,73%
+ 26,54%
   + 3,79%
nákladních (N2, N3)
- 6,82%
- 12,95%
- 22,46%
autobusů (M2, M3)
+ 11,46%
- 12,81%
+ 23,53%
motocyklů a mopedů (L)
- 9,97%
+32,93%
- 16,80%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 37,98%
- 21,30%
+ 405,56%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
- 13,71%
+ 75,36%
- 21,81%
přípojných vozidel (O3, O4)
- 5,56%
- 3,86%
- 11,41%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 - 9,03%
+ 6,92%
- 32,15%
- návěsů (O3, O4) 
- 3,43%
- 9,99%
+ 2,72%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
  Osobní automobily (M1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    KAIPAN (KAIPAN)
    TPCA (TPCA Kolín , s.r.o.) 
 596 774
492 948
7
103 819
65 464
64 924
7
533
529 348
426 062
0
103 286
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
 1 220
1 174
46
267
242
25
904
883
21
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   AVIA (AVIA a.s. Praha)
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
2 050
553
0
1 497
551
277
0
274
1 288
253
0
1 035
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
178 / 1 429
174 / 1 429
4 / 0
 0 / 0
85 / 242
83 / 242
2 / 0
0 / 0
91 / 1 187
91 / 1 187
0 / 0
0 / 0
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
   TEDOM (Tedom s.r.o.)
2 198
1 897
247
49
5
606
391
164
49
2
1 575
1 492
83
0
0
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák) 
 897 / 1 548
43 / 134
 497 / 401
357 / 1 013
572 / 847
20 / 44
 419 / 232
133 / 571
306 / 680
 23 / 90
 78 / 169
205 / 421
 .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2004
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2004
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

    V České republice bylo za 1.-12. měsíc 2004 vyrobeno celkem 452 480 ks vozidel, což je o 1,55% více než ve stejném období roku 2003.
    K růstu produkce přitom došlo u výroby autobusů (+ 10,48 %), přípojných vozidel kat. O3 a O4 (+ 53,65 %) a mírný nárůst (o 1,49 %) byl podchycen u výroby osobních automobilů. U ostatních kategorií vozidel však došlo k poklesu výroby oproti roku 2003 a to u malých užitkových vozidel o 14,22 %, u motocyklů a mopedů o 18,31 % a u nákladních vozů o 5,46 %.
    V kategorii „odbyt“ (domácí prodeje a export celkem) se v roce 2004 na trzích uplatnilo 460 376 ks vozidel, což je o 2 469 ks (o 0,54 %) více než v roce 2003. Domácí prodeje přitom v souhrnu poklesly o 8,75 %, avšak export vzrostl o 2,34 %. Export vozidel však činí více než 85 % z celkového odbytu.

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2004
   výroba 
 tuzemský
prodej
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
452 480
67 777
392 599
Nárůst (- pokles) oproti stejnému období roku 2003
+ 1,55%
- 8,75%
+ 2,34%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
+ 1,49%
- 9,63%
+ 2,35%
malých užitkových (N1)
- 14,22%
+ 30,25%
   - 12,11%
nákladních (N2, N3)
- 5,46%
- 10,09%
- 4,15%
autobusů (M2, M3)
+ 10,48%
- 5,31%
+ 21,20%
motocyklů a mopedů (L)
- 18,31%
- 16,04%
- 18,47%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 239,47%
+ 369,57%
+ 20,00%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
- 22,87%
- 48,89%
- 18,78%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 53,65%
+ 48,64%
+ 57,87%
z toho: - přívěsů (O3, O4)
 + 86,74%
+ 67,19%
+ 111,74%
- návěsů (O3, O4) 
+ 38,55%
+ 39,82%
+ 34,55%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
  Osobní automobily (M1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    KAIPAN (KAIPAN)
 442 812
442 796
16
64 516
64 500
16
386 143
386 143
0
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
 1 122
1 072
50
211
176
35
871
856
15
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA(TATRA a.s. Kopřivnice) 
2 200
545
1
1 654
633
336
0
297
1 661
256
1
1 404
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
129 / 1 656
112 / 1 656
17 / 0
 0 / 0
108 / 138
94 / 138
14 / 0
0 / 0
18 / 1 518
18 / 1 518
0 / 0
0 / 0
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
1 972
1 690
235
47
695
460
188
47
1 275
1 228
47
0
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
 986 / 1 603
18 / 185
 555 / 403
413 / 1 015
535 / 941
16 / 82
 415 / 205
104 / 654
451 / 662
 2 / 103
 140 / 198
309 / 361
 .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2003
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2003
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

    V České republice bylo za 1.-12. měsíc 2003 vyrobeno celkem 445 587 ks vozidel, což je o 2,44% méně než ve stejném období roku 2002.
    V kategorii odbytu (celkem domácí prodeje a export) bylo prodáno 457 907 ks vozidel, což je o 1 938 ks (o 0,42%) méně než za stejné období 2002. Domácí prodeje přitom poklesly v souhrnu o 4,04%, export vzrostl o 0,31%

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2003 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2003
   výroba
 tuzemský
prodej
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
445 587
74 278
383 629
Nárůst (- pokles) oproti roku 2002
- 2,44%
- 4,04%
+ 0,31%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
- 1,14%
- 3,37%
+ 1,82%
malých užitkových (N1)
+ 9,46%
- 73,49%
   + 75,71%
nákladních (N2, N3)
- 15,96%
- 14,36%
- 14,76%
autobusů (M2, M3)
- 1,49%
+ 5,31%
- 6,07%
motocyklů a mopedů (L)
- 72,27%
- 19,95%
- 74,86%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
- 51,90%
- 58,18%
- 11,76%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
- 72,48%
- 13,18%
- 75,01%
přípojných vozidel (O3, O4)
- 4,69%
- 3,50%
- 2,08%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 + 44,26%
+ 41,59%
+ 73,17%
- návěsů (O3, O4) 
- 17,48%
- 16,19%
- 17,59%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
  Osobní automobily (M1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    MTX (MTX RS s.r.o. Praha)
    KAIPAN (KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 436 297
436 279
0
18
0
71 392
71 374
0
18
0
377 264
377 264
0
0
0
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
   JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
 1 308
1 275
33
0
162
148
14
0
991
972
19
0
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) 
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
2 327
858
0
30
1 439
704
468
0
24
212
1 733
416
0
8
1 309
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
38 / 2 147
22 / 2 088
16 /   0
 0 / 59
23 / 270
8 / 241
15 /   0
0 / 29
15 / 1 869
14 / 1 847
1 /   0
0 / 22
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
   ŠKODA (ŠKODA Ostrov s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
1 785
1 521
229
0
35
734
508
191
0
35
1 052
1 014
38
0
0
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
   KÖGEL (KÖGEL a.s. Choceň)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
 528 / 1 157
6 / 97
 0 / 0
 285 / 362
237 / 698
320 / 673
5 / 51
 0 / 0
 236 / 204
79 / 418
213 / 492
 1 / 46
 0 / 0
 54 / 166
158 / 280
 .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2002
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2002
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

    V České republice bylo za rok 2002 vyrobeno celkem 456 736 ks vozidel, což je o 3,28% méně než ve stejném období  roku 2001.
    V kategorii odbytu (celkem domácí prodeje a export) bylo prodáno 459 845 ks vozidel, což je o 14 095 ks (o 2,97%) méně než za rok 2001. Domácí prodeje přitom poklesly v souhrnu o 9,70% a export o 1,49%

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2002 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2002
   výroba
 tuzemský 
prodej
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
456 736
77 409
382 436
Nárůst (- pokles) oproti roku 2001
- 3,28%
- 9,70%
- 1,49%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
- 3,42%
- 7,61%
- 1,43%
malých užitkových (N1)
- 70,64%
- 75,78%
   - 86,17%
nákladních (N2, N3)
+ 1,88%
- 20,73%
+ 3,67%
autobusů (M2, M3)
+ 15,71%
- 4,52%
+ 33,65%
motocyklů a mopedů (L)
+ 48,46%
- 19,91%
+ 54,12%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
- 67,62%
- 56,69%
- 85,09%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
+54,05%
- 5,76%
+ 57,46%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 8,13%
+ 1,78%
+ 17,84%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 - 8,50%
- 0,88%
- 28,90%
- návěsů (O3, O4) 
+ 13,52%
+ 2,55%
+ 36,30%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
  Osobní automobily (M1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    MTX (MTX RS s.r.o. Praha)
    KAIPAN (KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 441 312
441 308
0
3
1
73 884
73 883
0
0
1
370 504
370 501
0
3
0
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
   JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
 1 195
1 161
30
4
611
583
24
4
564
558
6
0
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) 
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
2 769
968
0
40
1 761
822
604
0
38
180
2 033
534
0
1
1 498
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
79 / 7 801
42 / 7 718
37 /   0
 0 / 83
55 / 311
25 / 267
30 /   0
0 / 44
17 / 7 478
17 / 7 451
0 /   0
0 / 27
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
   ŠKODA (ŠKODA Ostrov s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
1 812
1 549
218
0
45
697
499
154
0
44
1 120
1 055
64
0
1
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
   KÖGEL (KÖGEL a.s. Choceň)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané)
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
 366 / 1 402
5 / 205
 0 / 0
 259 / 465
102 / 732
226 / 803
2 / 74
 0 / 0
 200 / 282
24 / 447
123 / 597
 3 / 131
 0 / 0
 42 / 181
78 / 285
 .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2001
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2001
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

    V České republice bylo za rok 2001 vyrobeno celkem 472 224 ks vozidel, což je o 2,51% více než v roce 2000.

    V kategorii odbytu (celkem domácí prodeje a export) bylo prodáno 473 940 ks vozidel, což je o 27 992 ks (o 6,28%) více než v roce 2000. Domácí prodeje přitom vzrostly v souhrnu o 1,46% a export o 7,40%

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2001 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2001
   výroba 
 tuzemský 
prodej
export
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
472 224
85 728
388 212
Nárůst (- pokles) oproti roku 2000
+ 2,51%
+ 1,46%
+ 7,40%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
+ 6,70%
+ 2,26%
+ 11,65%
malých užitkových (N1)
- 82,13%
- 8,39%
   - 77,20%
nákladních (N2, N3)
- 11,55%
- 32,35%
- 14,03%
autobusů (M2, M3)
+ 9,97%
+ 18,70%
+ 3,84%
motocyklů a mopedů (L)
+ 37,34
+ 5,06%
+ 41,20%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 100,00%
+ 19,81%
+ 208,11%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
+35,29%
+ 0,30%
+ 39,39%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 24,90%
+ 5,64%
+ 54,47%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 + 54,44%
+ 41,61%
+ 74,75%
- návěsů (O3, O4) 
+ 17,62%
- 1,63%
+ 51,56%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
  Osobní automobily (M1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    MTX (MTX RS s.r.o. Praha)
    KAIPAN (KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 456 927
456 905
0
19
3
79 970
79 948
0
19
3
375 862
375 862
0
0
0
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
   JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
 4 070
3 981
71
18
2 523
2 457
48
18
4 077
4 054
23
0
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   ŠKODA(ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) 
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
2 718
1 101
19
47
1 551
1 037
787
4
39
207
1 961
548
8
8
1 397
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
244 / 5 064
184 / 4 991
60 /   0
 0 / 73
127 / 330
70 / 271
57 /   0
0 / 59
114 / 4 749
114 / 4 720
0 /   0
0 / 29
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
   ŠKODA (ŠKODA Ostrov s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
1 566
1 317
193
5
51
730
570
119
5
36
838
749
74
0
15
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   BSS METACO (BSS METACO a.s. Brandýs n/L.)
   KÖGEL (KÖGEL a.s. Choceň)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
 400 / 1 235
20 / 249
 0 / 0
 283/ 427
97 / 559
228 / 783
8 / 74
 0 / 0
 219 / 276
1 / 433
173 / 438
 12 / 175
 0 / 0
 65 / 132
96 / 131
 .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2000
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 2000
.
NA ZAČÁTEKKomentář

    V České republice bylo za rok  2000 vyrobeno celkem 460 666 ks vozidel, což je o 20,59% více než za rok 1999.
    Největší podíl na dosaženém výrobním počtu má výroba osobních automobilů (vyrobeno 428 224 ks, to je nárůst o 22,79%) a malých užitkových vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti (vyrobeno 22 771 ks, to je pokles o 1,24%). Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení výroby autobusů (vyrobeno 1 424 ks, nárůst o 12,21%) a nákladních automobilů (vyrobeno 3 073 ks, nárůst o 2,19%).
    Relativně pozitivní výsledky ve srovnání s minulým rokem byly zaznamenány i u většiny výrobců nákladních vozidel. Vyšší výroba byla v kopřivnické TATŘE (vyrobeno 1 686 ks, což je nárůst o 39,45%), v PRAGOVCE (nárůst o 5,55%) i ve ŠKODĚ Mnichovo Hradiště (nárůst o 13,04%).
    V oboru přípojných vozidel došlo v průběhu roku 2000 k dílčím změnám výrobní struktury. Na českém území tak bylo vyrobeno celkem 1 309 návěsů a přívěsů.

    V kategorii odbytu (celkem domácí prodeje a export) bylo prodáno 445 948 ks vozidel, což je o 48 726 ks (o 12,27%) více než za rok 1999. Domácí prodeje přitom vzrostly v souhrnu o 5,18% (u osobních automobilů o 7,84% a přípojných vozidel o 49,77%) a export o 14,06% (u osobních automobilů o 16,60%, u autobusů o 25,51%).

.
NA ZAČÁTEK
     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2000 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2000
   výroba 
 tuzemský
prodej
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
460 666
84 497
361 451
Nárůst (- pokles) oproti roku 1999
+ 20,59%
+ 5,18%
+ 14,06%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
+ 22,79%
+ 7,84%
+ 16,60%
malých užitkových (N1)
- 1,24%
- 30,45%
   - 13,61%
nákladních (N2, N3)
+ 2,19%
- 11,49%
- 3,27%
autobusů (M2, M3)
+ 12,21%
- 13,01%
+ 25,51%
motocyklů a mopedů (L)
- 11,94%
- 44,52%
- 3,18%
z toho: - motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
- 83,36%
- 77,82%
- 85,32%
- motocyklů (L) nad 50 ccm
+ 2,38%
+ 7,52%
+ 3,09%
přípojných vozidel (O3, O4)
- 14,50%
+ 49,77%
- 57,64%
z toho: - přívěsů (O3, O4) 
 - 1,52%
- 34,02%
+ 175,00%
- návěsů (O3, O4) 
- 17,19%
+ 101,52%
- 67,16%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
  Osobní automobily (M1) - CELKEM: 
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    MTX(MTX RS s.r.o. Praha)
    KAIPAN (KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 428 224
428 206
3
11
4
78 203
78 187
0
11
5
336 649
336 646
3
0
0
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
   JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
 22 771
22 705
43
23
2 754
2 695
37
22
17 882
17 875
6
1
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) 
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
3 073
1 174
156
57
1 686
1 533
1 207
86
54
186
2 281
759
68
8
1 446
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.)
122 / 3 743
69 / 3 651
53 /   0
 0 / 92
106 / 329
55 / 278
51 /   0
0 / 51
37 / 3 407
37 / 3 373
0 /   0
0 / 34
  Autobusy(M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
   ŠKODA (ŠKODA Ostrov s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava
1 424
1 253
115
6
50
615
473
104
6
32
807
778
11
0
18
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   BSS METACO (BSS METACO a.s. Brandýs n/L.)
   KÖGEL (KÖGEL a.s. Choceň)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
   SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
 259 / 1 050
12 / 173
 0 / 0
 195 / 462
52 / 415
161 / 796
12 / 76
 0 / 0
 149 / 350
0 / 370
99 / 289
 0 / 97
 0 / 0
 47 / 116
52 / 76
 .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 1999
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 1999
 .
NA ZAČÁTEK..Komentář

    V České republice bylo za rok 1999 vyrobeno celkem 382 004 ks vozidel všech kategorií. V porovnání s rokem 1998 to představuje snížení celkové výroby vozidel v průměru o 8,34%. Pokles nebyl zaznamenán pouze u autobusů a motocyklů.

    Oproti roku 1998 však došlo ke zvýšení exportu, v souhrnu o 9,19%. Růst exportu zaznamenala kategorie osobních automobilů (+12,08%), autobusů (+ 17,98%) a motocyklů o objemu motoru nad 50 ccm (+ 19,06%).

    Domácí trh byl v porovnání roku 1999 a 1998 poznamenán poklesem, v souhrnu za všechna vozidla tuzemské výroby došlo ke snížení prodejů o 8,10%. K nárůstu domácích prodejů došlo jen v kategoriích autobusů a motocyklů nad 50 ccm.

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 1999 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED r. 1999
   výroba 
 tuzemský 
prodej
export 
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
382 004
80 338
316 884
Nárůst (- pokles) oproti roku 1998
- 8,34%
- 8,10%
+ 9,19%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
- 5,37%
- 6,36%
+ 12,08%
malých užitkových (N1)
- 35,53%
- 23,05%
   - 14,47%
nákladních (N2, N3)
- 44,66%
- 33,89%
- 33,30%
autobusů (M2, M3)
+ 2,34%
+ 12,40%
+ 17,98%
motocyklů (L) do 50 ccm
+ 8,59%
- 21,51%
- 32,98%
motocyklů (L) nad 50 ccm
+ 16,58%
+ 45,71%
+ 19,06%
přívěsů (O3, O4) 
 - 32,04%
- 10,29%
-65,38%
návěsů (O3, O4)
- 20,85%
- 20,52%
- 19,93%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
  Osobní automobily (M1) - CELKEM: 
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
    MTX (MTX RS s.r.o. Praha) 
    KAIPAN (KAIPAN)
    GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
 348 751
348 738
1
4
6
2
72 516
72 496
2
12
6
0
288 712
288 710
0
1
0
1
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   TATRA BETA (ŠKODA TATRA s.r.o. Příbor)
   LUBLIN (DAEWOO AVIA a.s. Praha) 
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
   JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
 23 057
22 692
46
215
82
22
3 960
3 456
65
365
54
20
20 698
20 668
0
0
28
2
   Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) 
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
3 007
1 606
138
54
1 209
1 732
1441
73
47
171
2 358
1 334
67
5
952
  Motocykly(L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   DANDY (JAWAUNION s.r.o., Vodňany)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
    PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
733 / 3 656
231 / 3 208
391 / 335
111 /   0
 0 / 113
478 / 306
93 / 242
283 / 26
102 /   0
0 / 38
252 / 3 305
138 / 2 966
108 / 309
6 /   0
0 / 30
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
   ŠKODA (ŠKODA Ostrov s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava)
1 269
1 155
84
0
30
707
610
73
1
23
643
625
11
0
7
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   BSS METACO (BSS METACO a.s. Brandýs n/L.)
   KÖGEL (KÖGEL a.s. Choceň)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
 263/ 1 268
0 / 695
 5 / 309
 258 / 264
244 / 395
0 / 105
 5 / 75
 239 / 215
36 / 880
 0 / 590
 0 / 234
 36 / 56
. .......= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 1998
.

Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
"STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR" za rok 1998
 .
NA ZAČÁTEK..


Komentář

    Za rok 1998 bylo v České republice vyrobeno 416 767 ks vozidel všech kategorií, cožv porovnání s rokem 1997 představuje zvýšení výroby o 10,84%. Výroba vzrostla u osobních automobilů (nárůst 14,78%), u autobusů (+13,96%), návěsů (+61,01%) a přívěsů (+13,16%). Pokles výroby byl naopak zaznamenán ve výrobě užitkových automobilů a motocyklů. Nově se mezi výrobce motocyklů zařadila firma PRAGA; její produkce motocyklů byla v roce 1998 směrována zatím jen do oblasti motocyklového sportu.

    Čeští výrobci vozidel oproti roku 1997 zvýšili export, v souhrnu o 17,30%. Nárůst exportu se odehrál v kategorii osobních automobilů, malých užitkových vozidel a návěsů, u ostatních základních kategorií vozidel došlo ke snížení vývozů.

    Domácí trh byl v roce 1998, po relativně úspěšných výsledcích roku 1997, poznamenán zřejmou stagnací až propadem (v souhrnu za všechna vozidla tuzemské výroby pokles prodejů o 18,94%). Mimo  přípojných vozidel (přívěsy a návěsy) se prodeje českých výrobců v ostatních kategoriících vozidel na tuzemském trhu, ve srovnání s rokem 1997, snížily. Někteří z výrobců však i v kategoriích vozidel, u  kterých byl zaznamenán celkově pokles, dosáhli v roce 1998 nárůstu prodejů na tuzemském trhu - jedná se např. o motocykly z MOTO UNION (nyní již JAWAUNION) Vodňany (+13,33%), nákladní automobily PRAGA (+32,35%) a malá užitková vozidla TATRA BETA (+17,24%), autobusy KAROSA (+3,86%).

.
NA ZAČÁTEK


     Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 1998 jsou uvedeny v následující tabulce.
 


 SOUHRNNÝ PŘEHLED r. 1998
   výroba 
 tuzemský
prodej
export
 VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ...........
416 767
87 423
290 219
Nárůst (- pokles) oproti roku 1997
+ 10,84%
- 18,94%
+ 17,30%
přičemž v kategorii:  osobních automobilů (M1)
+ 14,78%
- 19,00%
+ 21,67%
malých užitkových (N1)
-  4,75%
- 16,53%
+ 0,06%
nákladních (N2, N3)
- 38,00%
- 26,36%
- 30,66%
autobusů (M2, M3)
+ 13,96%
- 0,63%
+ 10,55%
motocyklů (L) do 50 ccm
- 76,12%
- 25,28%
- 81,41%
motocyklů (L) nad 50 ccm
- 6,83%
- 53,85%
- 12,70%
přívěsů (O3, O4)
+ 13,16%
+ 12,40%
+ 4,00%
návěsů (O3, O4)
+ 61,01%
+ 31,83%
+ 77,83%
NA ZAČÁTEK

    Údaje za jednotlivé výrobce:
 


   Kategorie vozidla
   Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks) 
   Osobní automobily (M1) - CELKEM:
    ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
    TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
    MTX (MTX RS s.r.o. Praha) 
   GORDON (GORDON CARS a.s. Rokycany)
 368 527
368 508
3
12
4
77 440
77 416
9
9
6
257 583
257 579
0
3
1
  Malá užitková vozidla (N1) - CELKEM:
   ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) 
   TATRA BETA (ŠKODA TATRA s.r.o. Příbor) 
   LUBLIN (DAEWOO AVIA a.s. Praha) 
   GAZELA (ROSS a.s., Roudnice n/L.)
   DESTACAR (DESTA, závod České Budějovice)
   TERRIER (AVIA Kutná Hora a.s.)
   MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
   JLAURETA (Laureta Auto)
 35 766
35 007
136
531
18
6
4
54
10
5 146
4 313
136
601
13
3
17
53
10
24 201
24 192
0
0
0
2
0
7
0
  Nákladní vozy (N2,N3) - CELKEM:
   DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
   ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) 
   PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
   ROSS  (ROSS a.s., Roudnice n/L.)
   TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice) 
5 434
3 539
309
92
21
1 473
2 620
2 079
166
90
18
267
3 535
1 971
170
2
3
1 389
  Motocykly (L) - do 50 ccm / nad 50 ccm:
   JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
   DANDY (JAWAUNION s.r.o., Vodňany)
   STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
   ČZ CAGIVA (ČZ CAGIVA a.s. Strakonice)
   PRAGA (PRAGA Praha a.s.) 
675 / 3 136
307  /  2 568
242  /     504
126  /         0
 0  /        0
0  /       64
609 /  210
58  /   140
440  /     70
111  /       0
0  /       0
0  /       0
376 / 2 776
249  /  2 428
127  /     289
0  /         0
0  /       24
0  /       35
  Autobusy (M2,M3) - CELKEM:
   KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
   SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
   ŠKODA (ŠKODA Ostrov s.r.o.)
    (KH motor CENTRUM, Opava) */
1 240
1 145
71
0
24
629
538
67
1
23
545
540
4
0
1
  Přívěsy / návěsy (O3,O4):
   BSS METACO (BSS METACO a.s. Brandýs n/L.)
   KÖGEL (KÖGEL a.s. Choceň)
   PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) 
    SSUB (SSUB a.s. Uherský Brod)
387 / 1 602
0  /     829
8  /     483
364  /     290
  15 /         0
272 /   497
0  /    138
8  /      79
249 /    280
 15  /        0
104 /1 099
0  /    691
0  /    403
104 /        5
 0  /        0
.
............= firma zapojena do činnosti Sdružení AP
              */ firma nebyla uvedena ve Statistice Sdružení AP 1998
NA ZAČÁTEK