První registrace v České republice – podrobné údaje

.
Pro zajištění objektivní informovanosti odborné novinářské a široké motoristické veřejnosti rozhodl Svaz dovozců automobilů po dohodě s Ministerstvem dopravy zpřístupnit od 3. 12. 2014 (údaje za listopad) na svých webových stránkách (http://portal.sda-cia.cz) opět úplné statistické přehledy prvně registrovaných vozidel v ČR. Rozsah je stejný jako byl do konce roku 2013, doplněný o přehled provozovatelů (firemní, privátní).
Statistika je zpracovávána jednotným standardním způsobem jako v ostatních zemích a je součástí jak evropských, tak celosvětových přehledů o registracích nových vozidel.

STATISTIKA REGISTRACÍ(na stránkách SDA) umožňuje široký výběr údajů o registracích vozidel (OA, LUV, BUS, NA, O, T) – celkové přehledy za jednotlivé měsíce a roky, přehledy dle značek, obchodních tříd, provedení, paliva, krajů a další (výběr z menu).

Souhrnné údaje za základní kategorie vozidel (nová a ojetá, včetně porovnání s předchozím rokem) za aktuální rok a roky 2014 až 2003
.Vybrané grafy (jen za osobní automobily)celkový objem českého trhu od roku 1993, podíly na prvních registracích v ČR (nová tuzemská, nová z dovozu, ojetá z dovozu – od roku 1993), vývoj věkové struktury při dovozu ojetých do ČR (od roku 2007), vývoj podílů na prvních registracích osobních automobilů v ČR (dle paliva, dle provozovatele a dle obchodních tříd – od roku 2005)

.