Pozice českých výrobců vozidel na domácím trhu

 Vývoj a poslední známý stav (k 31. 1. 2016, dle údajů zpracovaných k 18. 2. 2016)

Vývoj podílu vozidel domácí a zahraniční výroby na trhu nových vozidel od roku 1993 k naposledy zhodnocenému stavu je znázorněn v základních diagramech č. 1 až 5. . Do konce roku 2004 byla v těchto diagramech zahrnuta všechna nová vozidla “zobchodovaná” na českém trhu . 100 % zde tedy tvořily prodeje vozidel domácích výrobců a oficiálních dovozců (tzv. trh TUZV + OFI), započteny zde byly též neoficální dovozy nových vozidel (nová z individuálního a z ostatního obchodního dovozu). Údaje v diagramech pak ukazovaly podíly jen na trhu TUZV + OFI, případně i na celkovém trhu (to je na “trhu”, kde byla mimo TUZV + OFI započtena i nová a ojetá vozidla z neoficiálního dovozu podle čtvrtletních údajů Generálního ředitelství cel nebo podle odhadu z posledních zveřejněných údajů GŘ Cel). . Od ledna 2005 je tuzemský trh hodnocen pouze z údajů o prvních registracích nových a ojetých vozidel (dle dat Centrálního registru vozidel). Diagramy proto od tohoto data vyjadřují podíl vozidel tuzemské výroby, případně vozidel výroby zahraniční, na trhu všech nových vozidel a na celkovém trhu (to je nových + ojetých celkem).

Nová osobní a užitková
a kat. N1 tuzemské výroby
Nová osobní a užitková
kat. N1 z dovozu
Nové nákladní vozy
a autobusy tuzemské výroby
Nové motocykly a mopedy
(tuzemské a z dovozu)
Nová přípojná vozidla
(tuzemská a z dovozu)
DIAGRAM č. 1
DIAGRAM č. 2
DIAGRAM č. 3
DIAGRAM č. 4
DIAGRAM č. 5
kliknutím se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší

Publikace STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR (za roky 2010 – 2014) 


Osobní automobily (kategorie M1) NÁVRAT

Za první měsíc roku 2016 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 17 500 ks nových osobních automobilů (kategorie M1). Oproti lednu 2015 je to o 11,27 % (o 1 173 ks) více. Ve stejném období bylo poprvé zaregistrováno 10 261 ks ojetých osobních automobilů (jedná se o automobily z dovozu), což znamená nárůst o 2,98 % (to je o 297 ks více) než za stejné období předchozího roku. Podíl prvních registrací ojetých osobních automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR dosáhl v lednu 2016 hodnoty 36,96 %.


Vývoj podílů na prvních registracích osobních automobilů v ČR (dle paliva, dle provozovatele a dle obchodních tříd) od roku 2005
.

Od roku 2002 se trh osobních vozidel rozděluje do tříd (dle vzoru JATO). Struktura prodejů dle tohoto dělení za rok 2014 je uvedena v následujícím grafu a dále je pak uveden vývoj ve struktuře prodejů ve třídách dle JATO do roku 2002 (od roku 2005 prvních registrací).

.
  Pro úplnost uveden ještě vývoj ve struktuře prodejů dle jednotlivých tříd od roku 1997 do konce roku 2001 (“postaru”).


Lehká užitková vozidla (kategorie N1NÁVRAT

V kategorii lehkých užitkových vozidel bylo v ČR v lednu 2016 poprvé zaregistrováno celkem 1 196 ks nových vozidel, což oproti lednu 2015 představuje nárůst o 13,15 % (neboli o 139 ks více). Za stejné období bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 716 ks ojetých vozidel kategorie N1 (což činí 37,45 % z celkových registrací).

.
NA ZAČÁTEK


Nákladní vozidla (kategorie N2 a N3) NÁVRAT

Za 1. měsíc 2016 bylo v České republice prvně registrováno 923 ks nových nákladních automobilů kategorie N2 a N3. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 je to o 159 ks neboli o 20,81 % více. V průběhu ledna 2015 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 245 ks ojetých nákladních vozů. Jde tedy o stejné množství (+ 2 ks neboli + 0,82 %), přičemž podíl ojetin na celkových registracích činí 20,98 % a proti lednu 2015 tak poklesl (činil 24,13 %).

Autobusy (kategorie M2 a M3) NÁVRAT

Za první měsíc roku 2016 byla v České republice evidována první registrace 35 ks nových autobusů, což je v porovnání s minulým obdobím pokles o 37,50 %. Naproti tomu bylo poprvé zaregistrováno 30 ks ojetých autobusů, čímž se jejich podíl na celkových registracích vyšplhal až na 46,15 % (v lednu 2015 to bylo 28,21 %).

.
NA ZAČÁTEK


 Motocykly (kategorie L – včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skůtrů) NÁVRAT

Za leden 2016 bylo v ČR prvně registrováno celkem 424 ks nových motocyklů a mopedů, což je o 82 ks méně než ve stejném období roku 2015. Současně bylo v ČR v lednu 2016 poprvé zaregistrováno 453 ojetých motocyklů a mopedů, což je sice o 8,85 % (o 44 ks) méně než ve stejném období 2015, nicméně podíl ojetých motocyklů na celkovém počtu registrací dosáhl 51,65 % a opět se zvýšil.

NA ZAČÁTEK


Přípojná vozidla (přívěsy a návěsy – kat. O3 a O4) NÁVRAT

Na oficiálním trhu nových přípojných vozidel byla za leden 2016 vykázána první registrace celkem 1 843 ks nových přívěsů a návěsů, to je o 13,56 % více ve srovnání se stejným obdobím 2015. Ojetých přívěsů a návěsů těchto kategorií bylo zaregistrováno 214 ks, což znamená podíl 10,40 % na celkových registracích.

.
NA ZAČÁTEK


Diagram č. 1

NA ZAČÁTEK
Diagram č. 2
.
NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 3

NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 4

NA ZAČÁTEK

Diagram č. 5

NA ZAČÁTEK
.
**************************
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nová užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – nákladní automobily (kat. N2 a N3)

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové nákladní automobily (kat. N2 a N3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – motocykly a mopedy
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nové motocykly a mopedy
.
předchozí graf
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nová přípojná vozidla O3, O4
.
předchozí graf


NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 1997 až 2001
.
ZPĚT
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 2004 až 2013 (dle JATO)
(od roku 2005 první registrace)
 .

ZPĚT