Pozice českých výrobců vozidel na domácím trhu

 Vývoj a poslední známý stav (k 31. 5. 2017, dle údajů zpracovaných k 8. 6. 2017)

Vývoj podílu vozidel domácí a zahraniční výroby na trhu nových vozidel je znázorněn v základních diagramech č. 1 až 5. . Do konce roku 2004 byla v těchto diagramech zahrnuta všechna nová vozidla “zobchodovaná” na českém trhu. 100 % zde tedy tvořily prodeje vozidel domácích výrobců a oficiálních dovozců (tzv. trh TUZV + OFI), započteny zde byly též neoficální dovozy nových vozidel (nová z individuálního a z ostatního obchodního dovozu). Údaje v diagramech pak ukazovaly podíly jen na trhu TUZV + OFI, případně i na celkovém trhu (to je na “trhu”, kde byla mimo TUZV + OFI započtena i nová a ojetá vozidla z neoficiálního dovozu podle čtvrtletních údajů Generálního ředitelství cel nebo podle odhadu z posledních zveřejněných údajů GŘ Cel). . Od ledna 2005 je tuzemský trh hodnocen pouze z údajů o prvních registracích nových a ojetých vozidel (dle dat Centrálního registru vozidel). Diagramy proto od tohoto data vyjadřují podíl vozidel tuzemské výroby, případně vozidel výroby zahraniční, na trhu všech nových vozidel a na celkovém trhu (to je nových + ojetých celkem).

Nová osobní a užitková vozidla (kat. N1) tuzemské výroby
Nová osobní a užitková vozidla (kat. N1) z dovozu
Nové nákladní vozy
a autobusy tuzemské výroby
Nové motocykly a mopedy
(tuzemské a z dovozu)
Nová přípojná vozidla
(tuzemská a z dovozu)
DIAGRAM č. 1
DIAGRAM č. 2
DIAGRAM č. 3
DIAGRAM č. 4
DIAGRAM č. 5
kliknutím se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší

Publikace STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR (za roky 2010 – 2014).


Osobní automobily (kategorie M1) NÁVRAT

Za prvních pět měsíců roku 2017 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 117 817 ks nových a 66 873 ks ojetých osobních automobilů. Oproti lednu až květnu 2016 je to o 6,51 % více, přičemž registrace nových vozidel vzrostly o 10,04 %. Podíl prvních registrací ojetých osobních automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR tak v roce 2017 poklesl na 36,2 %.


Vývoj podílů na prvních registracích osobních automobilů v ČR (dle paliva, dle provozovatele a dle obchodních tříd) od roku 2005
.

Od roku 2002 se trh osobních vozidel rozděluje do tříd (dle vzoru JATO). Struktura prodejů dle tohoto dělení za rok 2014 je uvedena v následujícím grafu a dále je pak uveden vývoj ve struktuře prodejů ve třídách dle JATO do roku 2002 (od roku 2005 prvních registrací).

.
  Pro úplnost uveden ještě vývoj ve struktuře prodejů dle jednotlivých tříd od roku 1997 do konce roku 2001 (“postaru”).


Lehká užitková vozidla (kategorie N1NÁVRAT

V kategorii lehkých užitkových vozidel bylo v ČR od ledna do května 2017 poprvé zaregistrováno celkem 7 468 ks nových vozidel, což je stejně jako za leden až květen 2016 (- 0,1 %). Za stejné období bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 4 297 ks ojetých vozidel kategorie N1, což činí 36,5 % z celkových registrací v tomto roce.

.
NA ZAČÁTEK


Nákladní vozidla (kategorie N2 a N3) NÁVRAT

Za 1. až 5. měsíc 2017 bylo v České republice prvně registrováno 4 021 ks nových nákladních automobilů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 je to o 747 ks méně (pokles se mírně zlepšil na – 15,7 %). Za stejné období bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 1 379 ks ojetých nákladních vozů, tedy o 8,8 % méně než v roce 2016.

Autobusy (kategorie M2 a M3) NÁVRAT

Za ppět měsíců roku 2017 bylo v České republice registrováno celkem 322 ks nových autobusů, to je o 58 ks méně než za stejné období 2016. Současně bylo poprvé zaregistrováno 199 ks ojetých autobusů (o 2 ks více), celkový trh tak stále ztrácí (- 9,7 %).

.
NA ZAČÁTEK


 Motocykly (kategorie L – včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skůtrů) NÁVRAT

Za leden až květen 2017 bylo v ČR prvně registrováno celkem 7 362 ks nových motocyklů a mopedů, to je o něco méně (- 4,1 %) oproti prvním pěti měsícům roku 2016. Počet registrací individuálně dovezených motocyklů dosáhl 6 945 ks (podíl na celkových registracích 48,5 %), celkový trh tak stagnuje (- 0,7 %).

NA ZAČÁTEK


Přípojná vozidla (přívěsy a návěsy – kat. O3 a O4) NÁVRAT

Na oficiálním trhu nových přípojných vozidel byla za první čtvrtletí 2017 vykázána první registrace celkem 7 667 ks nových přívěsů a návěsů, to je o 3,6 % více (o 265 ks) ve srovnání se stejným obdobím 2016. Ojetých přívěsů a návěsů těchto kategorií bylo zaregistrováno 959 ks, tedy o 113 ks (13,4 %) více než za první čtvrtletí 2016, což znamená podíl 11,1 % na celkových registracích.

.
NA ZAČÁTEK


Diagram č. 1

NA ZAČÁTEK
Diagram č. 2
.
NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 3

NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 4

NA ZAČÁTEK

Diagram č. 5

NA ZAČÁTEK
.
**************************
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nová užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – nákladní automobily (kat. N2 a N3)

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové nákladní automobily (kat. N2 a N3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – motocykly a mopedy
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nové motocykly a mopedy
.
předchozí graf
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nová přípojná vozidla O3, O4
.
předchozí graf


NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 1997 až 2001
.
ZPĚT
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 2004 až 2013 (dle JATO)
(od roku 2005 první registrace)
 .

ZPĚT