Pozice českých výrobců vozidel na domácím trhu

 Vývoj a poslední známý stav (k 30. 11. 2017, dle údajů zpracovaných k 11. 12. 2017)

Vývoj podílu vozidel domácí a zahraniční výroby na trhu nových vozidel je znázorněn v základních diagramech č. 1 až 5. . Do konce roku 2004 byla v těchto diagramech zahrnuta všechna nová vozidla “zobchodovaná” na českém trhu. 100 % zde tedy tvořily prodeje vozidel domácích výrobců a oficiálních dovozců (tzv. trh TUZV + OFI), započteny zde byly též neoficální dovozy nových vozidel (nová z individuálního a z ostatního obchodního dovozu). Údaje v diagramech pak ukazovaly podíly jen na trhu TUZV + OFI, případně i na celkovém trhu (to je na “trhu”, kde byla mimo TUZV + OFI započtena i nová a ojetá vozidla z neoficiálního dovozu podle čtvrtletních údajů Generálního ředitelství cel nebo podle odhadu z posledních zveřejněných údajů GŘ Cel).

Od ledna 2005 je tuzemský trh hodnocen pouze z údajů o prvních registracích nových a ojetých vozidel (dle dat Centrálního registru vozidel). Diagramy proto od tohoto data vyjadřují podíl vozidel tuzemské výroby, případně vozidel výroby zahraniční, na trhu všech nových vozidel a na celkovém trhu (to je nových + ojetých celkem).

Nová osobní a užitková vozidla (kat. N1) tuzemské výroby
Nová osobní a užitková vozidla (kat. N1) z dovozu
Nové nákladní vozy
a autobusy tuzemské výroby
Nové motocykly a mopedy
(tuzemské a z dovozu)
Nová přípojná vozidla
(tuzemská a z dovozu)
DIAGRAM č. 1
DIAGRAM č. 2
DIAGRAM č. 3
DIAGRAM č. 4
DIAGRAM č. 5
kliknutím se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší

Publikace STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR (za roky 2010 – 2014).


Osobní automobily (kategorie M1) NÁVRAT

Za prvních jedenáct měsíců roku 2017 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 410 426 ks osobních vozidel, z toho 251 628 ks (61,3 %) bylo nových. Oproti lednu až listopadu 2016 je to o 5,1 % více, přičemž registrace nových vozidel vzrostly o 5,8 %.


Vývoj podílů na prvních registracích osobních automobilů v ČR (dle paliva, dle provozovatele a dle obchodních tříd) od roku 2005
.

Od roku 2002 se trh osobních vozidel rozděluje do tříd (dle vzoru JATO). Struktura prodejů dle tohoto dělení za rok 2014 je uvedena v následujícím grafu a dále je pak uveden vývoj ve struktuře prodejů ve třídách dle JATO do roku 2002 (od roku 2005 prvních registrací).

.
  Pro úplnost uveden ještě vývoj ve struktuře prodejů dle jednotlivých tříd od roku 1997 do konce roku 2001 (neboli “postaru”).


Lehká užitková vozidla (kategorie N1)  NÁVRAT

V kategorii lehkých užitkových vozidel bylo v ČR za období 01 ÷ 11 / 2017 poprvé zaregistrováno celkem 17 522 ks nových a 9 960 ks ojetých vozidel. Trh nových vozů se tak mírně zvýšil (+ 0,6 %), trh ojetých vozidel rostl tradičně více (+ 8,9 %). Tím se na celkových registracích podíl 36,2 %..


Nákladní vozidla (kategorie N2 a N3) NÁVRAT

Za 1. až 11. měsíc 2017 bylo v České republice prvně registrováno 9 055 ks nových nákladních automobilů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 je to o 10,9 % (1 109 ks) méně. Trh s ojetými nákladními vozy stagnuje, zvýšil se o 0,9 % při podílu na celkových registracích 25,6 %..


Autobusy (kategorie M2 a M3) NÁVRAT

Za prvních 11 měsíců roku 2017 bylo v České republice registrováno celkem 1 075 ks autobusů, z toho činí 58,5 % (629 ks) nové. Propad tohoto segmentu oproti stejnému období roku 2016 činí celkem 31,9 % (- 294 ks), zatímco trh ojetých autobusů narostl o 20,5 % (76 ks).


Motocykly (kategorie L – včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skůtrů) NÁVRAT

Za leden až listopad 2017 bylo v ČR prvně registrováno celkem 15 503 ks nových a 15 304 ks ojetých motocyklů a mopedů, to je o 1,27 % více než za prvních jedenáct měsíců roku 2016. Počet registrací nových motocyklů v tomto období poklesl o 966 ks (- 5,9 %), naproti tomu počet individuálně dovezených motocyklů se zvýšil o 9,7 % a dosáhl tak podílu 49,7 % na celkových registracích.


Přípojná vozidla (přívěsy a návěsy) NÁVRAT

Na oficiálním trhu nových přípojných vozidel byla za období 01 ÷ 11 / 2017 vykázána první registrace celkem 35 368 ks nových přívěsů a návěsů všech kategorií, to je o 3,7 % (1 247 ks) více ve srovnání se stejným obdobím roku 2016. Ojetých přívěsů a návěsů bylo zaregistrováno 4 341 ks, tedy o 9,0 % více než za prvních 11 měsíců 2016, což znamená 10,9% podíl na celkových registracích.

.
NA ZAČÁTEK


Diagram č. 1

NA ZAČÁTEK
Diagram č. 2
.
NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 3

NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 4

NA ZAČÁTEK

Diagram č. 5

NA ZAČÁTEK
.
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nová užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – nákladní automobily (kat. N2 a N3)

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové nákladní automobily (kat. N2 a N3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – motocykly a mopedy
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nové motocykly a mopedy
.
předchozí graf
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nová přípojná vozidla O3, O4
.
předchozí graf


NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 1997 až 2001
.
ZPĚT
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 2004 až 2013 (dle JATO)
(od roku 2005 první registrace)
 .

ZPĚT