Pozice českých výrobců vozidel na domácím trhu

 Vývoj a poslední známý stav (k 31. 3. 2017, dle údajů zpracovaných k 7. 4. 2017)

Vývoj podílu vozidel domácí a zahraniční výroby na trhu nových vozidel je znázorněn v základních diagramech č. 1 až 5. . Do konce roku 2004 byla v těchto diagramech zahrnuta všechna nová vozidla “zobchodovaná” na českém trhu. 100 % zde tedy tvořily prodeje vozidel domácích výrobců a oficiálních dovozců (tzv. trh TUZV + OFI), započteny zde byly též neoficální dovozy nových vozidel (nová z individuálního a z ostatního obchodního dovozu). Údaje v diagramech pak ukazovaly podíly jen na trhu TUZV + OFI, případně i na celkovém trhu (to je na “trhu”, kde byla mimo TUZV + OFI započtena i nová a ojetá vozidla z neoficiálního dovozu podle čtvrtletních údajů Generálního ředitelství cel nebo podle odhadu z posledních zveřejněných údajů GŘ Cel). . Od ledna 2005 je tuzemský trh hodnocen pouze z údajů o prvních registracích nových a ojetých vozidel (dle dat Centrálního registru vozidel). Diagramy proto od tohoto data vyjadřují podíl vozidel tuzemské výroby, případně vozidel výroby zahraniční, na trhu všech nových vozidel a na celkovém trhu (to je nových + ojetých celkem).

Nová osobní a užitková vozidla (kat. N1) tuzemské výroby
Nová osobní a užitková vozidla (kat. N1) z dovozu
Nové nákladní vozy
a autobusy tuzemské výroby
Nové motocykly a mopedy
(tuzemské a z dovozu)
Nová přípojná vozidla
(tuzemská a z dovozu)
DIAGRAM č. 1
DIAGRAM č. 2
DIAGRAM č. 3
DIAGRAM č. 4
DIAGRAM č. 5
kliknutím se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší
kliknutím
se diagram zvětší

Publikace STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR (za roky 2010 – 2014).


Osobní automobily (kategorie M1) NÁVRAT

Za první tři měsíce roku 2017 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 68 059 ks nových osobních automobilů. Oproti lednu až březnu 2016 je to o 14,2 % více. Ve stejném období bylo poprvé zaregistrováno 38 252 ks ojetých osobních automobilů (jedná se o individuální dovoz), což znamená nárůst o 4,3 % proti stejnému období předchozího roku. Podíl prvních registrací ojetých osobních automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR se za první čtvrtletí 2017 lehce zvýšil na 36 %.


Vývoj podílů na prvních registracích osobních automobilů v ČR (dle paliva, dle provozovatele a dle obchodních tříd) od roku 2005
.

Od roku 2002 se trh osobních vozidel rozděluje do tříd (dle vzoru JATO). Struktura prodejů dle tohoto dělení za rok 2014 je uvedena v následujícím grafu a dále je pak uveden vývoj ve struktuře prodejů ve třídách dle JATO do roku 2002 (od roku 2005 prvních registrací).

.
  Pro úplnost uveden ještě vývoj ve struktuře prodejů dle jednotlivých tříd od roku 1997 do konce roku 2001 (“postaru”).


Lehká užitková vozidla (kategorie N1NÁVRAT

V kategorii lehkých užitkových vozidel bylo v ČR od ledna do března 2017 poprvé zaregistrováno celkem 4 511 ks nových vozidel, což oproti prvním třem měsícům roku 2016 představuje zvýšení o 8,2 % (o 343 ks). Za stejné období bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 2 559 ks ojetých vozidel kategorie N1, která tím činí podíl 36,2 % z celkových registrací v tomto roce.

.
NA ZAČÁTEK


Nákladní vozidla (kategorie N2 a N3) NÁVRAT

Za 1. až 3. měsíc 2017 bylo v České republice prvně registrováno 2 331 ks nových nákladních automobilů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 je to o 419 ks (o 15,2 %) méně. Za stejné období bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 854 ks ojetých nákladních vozů, tedy jen o 1 ks méně (- 0,1 %) než v roce 2016, podíl ojetin na celkových registracích dosáhl hodnoty 26,8 %.

Autobusy (kategorie M2 a M3) NÁVRAT

Za první čtvrtletí 2017 bylo v České republice registrováno celkem 194 ks nových autobusů, to je o 5 ks méně než za stejné období 2016. Současně bylo poprvé zaregistrováno 101 ks ojetých autobusů (o 2 ks více), čímž se jejich podíl na celkových registracích zvýšil na 34,2 %.

.
NA ZAČÁTEK


 Motocykly (kategorie L – včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skůtrů) NÁVRAT

Za leden až březen 2017 bylo v ČR prvně registrováno celkem 3 241 ks nových motocyklů a mopedů, to znamená nárůst o slušných 17,4 % proti stejnému období roku 2016. Současně bylo poprvé zaregistrováno 3 168 individuálně dovezených motocyklů, ty si tak udržují svůj vysoký podíl na celkovém počtu registrací ve výši necelých 50 %.

NA ZAČÁTEK


Přípojná vozidla (přívěsy a návěsy – kat. O3 a O4) NÁVRAT

Na oficiálním trhu nových přípojných vozidel byla za první čtvrtletí 2017 vykázána první registrace celkem 7 667 ks nových přívěsů a návěsů, to je o 3,6 % více (o 265 ks) ve srovnání se stejným obdobím 2016. Ojetých přívěsů a návěsů těchto kategorií bylo zaregistrováno 959 ks, tedy o 113 ks (13,4 %) více než za první čtvrtletí 2016, což znamená podíl 11,1 % na celkových registracích.

.
NA ZAČÁTEK


Diagram č. 1

NA ZAČÁTEK
Diagram č. 2
.
NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 3

NA ZAČÁTEK
 

Diagram č. 4

NA ZAČÁTEK

Diagram č. 5

NA ZAČÁTEK
.
**************************
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové osobní automobily (kat. M1)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nová užitková vozidla kat. N1
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – nákladní automobily (kat. N2 a N3)

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové nákladní automobily (kat. N2 a N3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové autobusy (kat. M2 a M3)
.
předchozí graf

Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – motocykly a mopedy
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nové motocykly a mopedy
.
předchozí graf
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu – přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
.
předchozí graf

Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu nová přípojná vozidla O3, O4
.
předchozí graf


NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 1997 až 2001
.
ZPĚT
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY – VÝVOJ STRUKTURY PRODEJŮ 2004 až 2013 (dle JATO)
(od roku 2005 první registrace)
 .

ZPĚT