Složení vozového parku v ČR

Souhrnné registrace vozidel v ČR k 30.9.2015
AKTUÁLNÍ DIAGRAMY:
.
CELKOVÉ REGISTRACE VOZIDEL v ČR od roku 1950 do 30.9.2015
OSOBNÍ AUTOMOBILY(kat. M1)TOP 15 značek, vývoj počtu
registrací a průměrného věku a vývoj registrací od roku 1950
AUTOBUSY (kat.  M2 + M3)TOP 15 značek a vývoj počtu
registrací a průměrného věku
UŽITKOVÁ VOZIDLATOP 15 značek v kat. N1, kat. N2 a kat. N3 + celkem za kat. N1 + N2 + N3 vývoj počtu registrací a průměrného věku
MOTOCKLY a MOPEDY (celkem kat. L) TOP 15 značek vývoj počtu
registrací a průměrného věku
.
VĚKOVÁ STRUKTURA VOZOVÉHO PARKU v základních kategoriích vozidel
SOUHRNNÁ TABULKA
.
****************************************
.
= STRUČNĚ K REGISTRACÍM a DALŠÍ POHLEDY NA SKLADBU VOZOVÉHO PARKU
k registracím základních kategorií vozidel
.
.  

Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel – stav k datu: 30.9.2015
(+ případná verze pro tisk).
.

Dle údajů CRV / SDA bylo k 30. září 2015 v České republice registrováno celkem 7 069 206 ks motorových vozidel všech kategorií. Celkový nárůst registrací motorových vozidel za leden až září 2015 činil 293 329 ks. Průměrný věk celého vozového parku v České republice výrazně přesahuje 17 let a k 30. 9. 2015 činil 17,45 roku (ke konci roku 2014 to bylo 17,35 roku). Zvýšení průměrného věku bylo zaznamenáno u všech základních kategorií vozidel s výjimkou autobusů.

I. Osobní automobily

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za leden až září 2015 zvýšil o 216 890 ks a jejich průměrný věk se mírně zvýšil – na 14,53 roku. Vysoký průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR a podíl vozidel ve věku nad 10 let (66 % osobních automobilů registrovaných v ČR) svědčí o dlouhodobě nedostatečné obměně vozového parku. Největší počet registrací vykazuje značka ŠKODA, následuje VOLKSWAGEN, FORD, RENAULT a PEUGEOT. 15 značek s nejvyšším počtem registrací tvoří 86,74 % vozového parku osobních automobilů v ČR. Největší počet registrací vykazuje značka ŠKODA, následuje VOLKSWAGEN, FORD, RENAULT a PEUGEOT. 15 značek s nejvyšším počtem registrací tvoří 86,74 % vozového parku osobních automobilů v ČR.

II. Autobusy

Průměrný věk autobusů se v průběhu ledna až září 2015 se snížil o 1/2 roku a k 30. 9. 2015 činil 14,34 roku. Podíl autobusů ve věku nad 10 let u kat. M3 činí 49,58 % vozového parku a u kat. M2 dosahuje 83,88 %. Počet registrovaných autobusů se zvýšil o pouhé 3 ks na 19 892 ks. Značka s nejvyšším počtem registrací je stále KAROSA 4 804 ks), následuje SOR (3 453 ks) a Irisbus / IvecoBUS (2 623 ks).

III. Užitková vozidla (kat. N1 až N3)

Počet registrovaných užitkových vozidel se zvýšil celkem o 19 141 ks na 711 637 ks, největší nárůst (o 17 771 ks) byl zaznamenán v kategorii malých užitkových vozidel (N1). V průběhu ledna až září roku 2015 došlo ke zvýšení průměrného věku užitkových vozidel v souhrnu o 0,10 roku.

TOP 15 značek v kat. N1 představuje téměř 90 % vozového parku v této kategorii, značkou s největším počtem registrací je značka FORD (73 947 ks), následuje ŠKODA (73 097 ks) a Volkswagen (61 188 ks). Téměř 50 % vozidel kat. N1 je starších než 10 let.

TOP 15 značek v kat. N2 tvoří přes 95 % parku a ve věku nad 10 let je téměř 76 % vozidel. Nejvíce registrací v této kategorii vykazuje značka AVIA (28 930 ks), následují značky IVECO (13 183 ks) a MERCESES BENZ (7 404 ks). Na čtvrtém místě se drží značka PRAGA (6 554 ks).

TOP 15 značek v kat. N3 představuje více než 99 % vozidel registrovaných v této kategorii a ve věku nad 10 let je cca 46 % vozidel. Značkou s nejvyšším počtem registrací zůstává značka TATRA (17 034 ks), další v pořadí jsou značky MAN (14 900 ks), MERCESES BENZ (14 153 ks) a LIAZ (12 270 ks).

IV. Motocykly (kat. L)

Za leden až září 2015 přibylo v registru 52 629 ks motocyklů (včetně registrací mopedů) a jejich celkový počet činí 1 058 081 ks v průměrném věku 32,55 roku. TOP 15 značek tvoří téměř 82 % vozového parku motocyklů v ČR a ve věku nad 10 let je téměř 80 % motocyklů. Nejvíce registrovanou značkou je stále JAWA (455 116 ks), následují značky ČZ (82 537 ks), Honda (69 459 ks), Yamaha (60 813 ks) a Simson (53 170 ks).

V. Traktory

Nejvyšší počet registrovaných traktorůznačka ZETOR (131 414 ks, podíl 77,7 % z registrovaných traktorů), s odstupem následují značky JOHN DEERE (7 937 ks, podíl 4,7 %), NEW HOLLAND (4 015 ks, 2,4 %), CASE (3 740 ks, 2,2 %) a ŠKODA (2 568 ks, 1,5 %). Téměř 84 % traktorů je starších než 10 let.

. ****************************

. = NÁVRAT   

ZPĚT na “Jen pro členy

   
.
. .
= NÁVRAT
  nebo ZPĚT na komentář
.
.
.

Graf zahrnuje mimo nákladní automobily, tahače návěsů a speciální automobily také tahače přívěsů a další užitková vozidla kategorií N1 až N3.

 . = NÁVRAT  nebo ZPĚT na komentář  

 .
 .
.
= NÁVRAT
 nebo ZPĚT na komentář    
 
.

 . = NÁVRAT                              nebo ZPĚT na komentář                                

. Obdobným způsobem je  vývoj v počtu registrací od roku 1950 zpracován i za další kategorie vozidel (autobusy, užitková vozidla, motocykly, traktory a přípojná vozidla).

               . = NÁVRAT

  ZPĚT na “Jen pro členy           

. = NÁVRAT nebo ZPĚT na komentář                                                                 ZPĚT na “Jen pro členy” 

        = NÁVRAT

= NÁVRAT

.

 Věková struktura vozového parku základních kategorií vozidel
(osobní automobily, autobusy kat. M2, M3, užitková vozidla kat. N1 N2, N3, kat. L a traktory)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

= NÁVRAT,

*************************************

,

,

,

,

,

,

,.

.

.

.

.

.

.

,

,

,

,

,.

.

.

.

.

.

,

   

nebo ZPĚT na komentář                                                             ZPĚT na “Jen pro členy”

 

.

 . = NÁVRAT nebo ZPĚT na komentář                                                              ZPĚT na “Jen pro členy”

 

.

. = NÁVRAT nebo ZPĚT na komentář                                                         ZPĚT na “Jen pro členy” . = NÁVRAT nebo ZPĚT na komentář                                                          ZPĚT na “Jen pro členy”

. = NÁVRAT

nebo ZPĚT na komentář                                                             ZPĚT na “Jen pro členy”

.

nebo ZPĚT na komentář                                                              ZPĚT na “Jen pro členy”