Výroba a odbyt tuzemských výrobců vozidel

Přehledy výroby a odbytu vozidel domácích výrobců

. ….

Podrobnější údaje za uplynulých 5 let jsou v publikaci ” STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR
.
.. .. .. ..
.3 .
.
Údaje za rok 2018
.
.

leden
leden-únor leden-březen  leden-duben  leden-květen leden-červen
leden-červenec  leden-srpen leden-září leden-říjen  leden-listopad  leden-prosinec


Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2017
.
Údaje za rok 2017
.

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

obrázek na web

Komentář prezidenta AutoSAP B. Wojnara: „Rok 2017 byl rekordním rokem v celé historii výroby motorových vozidel v ČR a totéž platí pro celý český autoprůmysl včetně subdodavatelského sektoru. Tyto velmi příznivé výsledky automobilového průmyslu jsou ovlivněny pozitivním vývojem evropské i světové ekonomiky a rostoucí spotřebitelskou poptávkou po vozidlech v ČR i v Evropě. Autoprůmysl byl v roce 2017, vzhledem ke své váze v české ekonomice, podstatnou součástí jejího dynamického růstu, který podle očekávání analytiků dosáhl přibližně 4,5 %. Rok 2017 však byl zároveň zřejmě vrcholem současného ekonomického cyklu. Lze očekávat, že v letošním roce tempo růstu české ekonomiky zhruba o jeden procentní bod oslabí a zpomalení čekáme i v Evropě a na dalších trzích. V České republice bude mezi významné faktory působící tlak na pokles tempa růstu v roce 2018 patřit zejména napětí na trhu práce, kde česká ekonomika naráží na hranici svých produkčních možností a zmiňované nabídkové omezení trhu práce se významně dotkne i řady firem automobilového průmyslu. Očekáváme proto, že dynamika českého autoprůmyslu bude sice i letos vysoká, avšak růstu výroby motorových vozidel o více než 5 %, jako v roce 2017, se již letos nedočkáme.“

Osobní automobily:

Zdejší výrobci osobních automobilů vyrobili celkem 1 413 881 vozů. Výroba osobních automobilů tak opět tvořila hlavní část objemu vyrobených motorových vozidel. Největší podíl na celkové produkci v ČR si zachovala ŠKODA AUTO s 60,7 %, druhé místo obhájila HYUNDAI s 25,2 % a třetí TPCA se 14,1 %. Výroba meziročně vzrostla o 5,2 %, tj. o 69 699 ks. ŠKODA AUTO měla nejlepší rok v historii, zvýšila produkci o více než 12,2 % (na rekordních 858 103 kusů, což je o téměř 93 000 více než vloni), HYUNDAI udržela výrobu v objemu předchozího rekordního roku, pokles meziročně o 0,5 % (celkem 356 700 vyrobených kusů). Kolínská TPCA, jejíž produkce v roce 2016  a počátkem 2017 ještě rostla, zaznamenala meziročně pokles -9,8 % (celkem 199 078 vyrobených kusů).

Export osobních vozidel meziročně vzrostl o 5,1 % (o 62 430 ks) a tuzemské prodeje si také polepšily, a to o 6,8 % (o 7 031 ks).

Autobusy:

Pro oba hlavní tuzemské výrobce autobusů byl minulý rok úspěšný. Za leden až prosinec bylo vyrobeno celkem 4 631 autobusů, což je meziročně o 5,5 % (tj. o 243 ks) více. Největší částí (z 88,6 %) se na výrobě autobusů podílí Iveco Czech Republic (4 102 ks), firma zaznamenala meziročně růst výroby o 5,6 % (nárůst 217 ks). Další výrobce a člen AutoSAP společnost SOR Libchavy (s podílem na celkové produkci 10,2 %) vyrobila 472 autobusů, což je o 4,0 % více (nárůst o 18 ks). Zatímco Iveco kromě exportu posílilo i domácí prodeje, a to o 42 %, SOR zvýšil export o 28 %.

Nákladní automobily:

Tuzemský výrobce nákladních vozů TATRA TRUCKS zvýšil meziročně výrobu na 1 481 kusů, to je o 155 kusů více než před rokem (+11,7 %). Dodávky pro tuzemský trh vzrostly o 12,4 % (48 ks), export mírně poklesl (-2,4 %).

Motocykly:

Jediný výrobce motocyklů týnecká JAWA vyrobila 1 331 ks motocyklů (+8,4 %). Tuzemské prodeje vzrostly o 120,3 % na 174 ks, export dosáhl úrovně 1 157 ks (+0, %).

Přípojná vozidla:

V ČR bylo vyrobeno v roce 2017 celkem 25 219 přípojných vozidel všech kategorií.  Výroba přívěsů a návěsů oproti stejnému období loňského roku vzrostla o 529 ks (+2,1 %).

Celkově se zvýšily domácí prodeje o 2,5 %, ale export mírně poklesl o 1,1 %. Největší podíl na celkové produkci velkých přívěsů a návěsů si udržel Schwarzmüller (77,4 %) před PANAV (22,6 %). Výrobě malých přívěsů dominuje společnost AGADOS.

V kategorii O1 a O2, která představuje z hlediska počtu kusů nejvyšší podíl výroby přípojných vozidel v ČR, vyrobila společnost AGADOS 23 002 ks (+1,6 %). Výroba v kategorii O3 a O4 , kterou reprezentují firmy Schwarzmüller a PANAV vzrostla o 7,9% na 2 217 ks.

.

Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2017)

leden
leden-únor leden-březen  leden-duben  leden-květen leden-červen
leden-červenec  leden-srpen leden-září leden-říjen  leden-listopad  leden-prosinec
.
Vývoj výroby vozidel v ČR (údaje za základní kategorie vozidel od roku 1993).

.

.

Údaje za rok 2016 .

Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2016.

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2016)

 
 za leden za leden až únor  za leden až březen za leden až duben
za leden až květen za leden až červen za leden až červenec za leden až srpen
za leden až září za leden až říjen za leden až listopad za leden až prosinec
..

.
Údaje za rok 2015 .
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2015

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2015)

 
 za leden  za leden až únor   za leden až březen  za leden až duben  za leden až květen  za leden až červen
 za leden až červenec za leden až srpen  za leden až září  za leden až říjen za leden až listopad za leden až prosinec

.

Údaje za rok 2014

.Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2014

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2014)

 
 za leden  za leden až únor   za leden až březen  za leden až duben  za leden až květen  za leden až červen
 za leden až červenec za leden až srpen  za leden až září  za leden až říjen za leden až listopad za leden až prosinec

..

.
.
VÝVOJ VÝROBY MOTOROVÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL v ČR
.
..
.. ..
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.

Údaje za rok 2013 . Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31.12.2013 .

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2013)

 
za
leden
za leden až únor .
za leden až březen .
za leden až duben .
za leden až květen .
. za leden až červen
           
za leden až červenec
za leden až srpen
za leden až září
za leden až říjen
za leden až listopad
za leden až prosinec

.
NA ZAČÁTEK

.
Údaje za rok 2012
.
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2012
.

 

.

za leden
za leden až únor
za leden až březen
za leden až duben
za leden až květen
za leden až červen
           
za leden až červenec
za leden až srpen
za leden až září
za leden až říjen
za leden až listopad
za celý rok 2012

..

NA ZAČÁTEK

.
.
Údaje za rok 2011
.
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2011
.
NA ZAČÁTEK
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2011 jsou uvedeny v následující tabulce. .

.
.
NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy jsou v roce 2011 členy AutoSAP) : .

.
………………………………………………….
………….. .
NA ZAČÁTEK
. .
Údaje za rok 2010
.
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2010

.

NA ZAČÁTEK
.

.

.. .

. . NA ZAČÁTEK
.
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce.

.
.
NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy jsou členy AutoSAP): .

.
…………………………………………………….
……….. .
NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2009
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2009
.
NA ZAČÁTEK
 

. .
NA ZAČÁTEK
.
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce. .

.
.
NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2009 členy Sdružení AP): .

.
……………………………………………………………… .
NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2008
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2008
NA ZAČÁTEK
.
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.

.
.
NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2008 členy Sdružení AP): .

.
………………………………………………………………

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2007
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2007
.

NA ZAČÁTEK
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za rok 2007
výroba
tuzemský
prodej */
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
942 118
70 847
878 645
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2006
+ 9,83%
+ 2,32%
+ 12,34%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1) a malých užitkových (N1)
+ 9,58%
+ 2,70%
+ 12,02%
nákladních (N2, N3)
+ 58,96%
+ 13,94%
+ 69,91%
autobusů (M2, M3)
+ 7,94%
– 5,48%
+ 23,88%
motocyklů a mopedů (L)
+ 110,84%
– 29,09%
+ 150,19%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 10,66%
+ 1250,00%
– 30,17%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
+ 124,52%
– 52,78%
+ 181,09%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 16,91%
– 18,07%
+ 50,21%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
+ 3,78%
– 12,30%
+ 23,32%
– návěsů (O3, O4)
+ 27,17%
– 23,22%
+ 68,36%
*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR
(jsou rozdílné oproti prvním registracím)

NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks) */
Export (ks)
Osobní (M1) + Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) TOYOTA, PEUGEOT, CITRÖEN (TPCA Kolín , s.r.o.) **/ MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí) KAIPAN (KAIPAN) GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
931 298
622 811
308 478
0
8
1
68 377
66 806
1 562
0
8
1
870 142
563 226
306 916
0
0
0
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM: AVIA (Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Praha) TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
3 168
737
2 431
793
407
386
2 372
305
2 067
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm: JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.) STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
135 / 2 005
135 / 2 005
0 / 0
54 / 102
54 / 102
0 / 0
81 / 1 903
81 / 1 903
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM: IRISBUS (I veco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto) SOR (SOR Libchavy s.r.o.) (KH motor CENTRUM, Opava ) TEDOM (Tedom s.r.o.)
3 182
2 698
418
49
17
673
362
260
49
2
2 708
2 535
158
0
15
Přívěsy / návěsy ( O3,O4): PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
907 / 1 423
356 / 738
551 / 685
428 / 420
264 / 326
164 / 94
476 / 963
89 / 372
387 / 591

*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR (jsou rozdílné oproti prvním registracím) **/ Údaje u TPCA Czech: Tuzemský prodej = první registrace v ČR; Export = Výroba – Tuzemský prodej

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2006
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2006
.
.
NA ZAČÁTEK
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2006 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za rok 2006
výroba
tuzemský
prodej */
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
857 825
69 241
782 102
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2005
+ 41,49%
+ 0,89%
+ 46,08%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1) a malých užitkových (N1)
+ 42,12%
+ 1,29%
+ 46,49%
nákladních (N2, N3)
– 2,78%
+ 26,32%
+ 8,39%
autobusů (M2, M3)
+ 34,43%
+ 17,88%
+ 38,79%
motocyklů a mopedů (L)
– 36,84%
– 32,72%
– 37,95%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
– 31,46%
– 95,29%
+ 27,47%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 37,51%
– 10,74%
– 42,97%
přípojných vozidel (O3, O4)
– 18,49%
– 27,06%
– 2,84%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
– 2,56%
– 14,69%
+ 26,14%
– návěsů (O3, O4)
– 27,71%
– 35,42%
– 15,88%
*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR
(jsou rozdílné oproti prvním registracím)

NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks) */
Export (ks)
Osobní (M1) + Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) TPCA (TPCA Kolín , s.r.o.) **/ MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí) KAIPAN (KAIPAN) GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
849 876
556 196
293 650
13
16
1
66 578
65 171
1 381
9
16
1
776 769
484 496
292 269
4
0
0
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM: AVIA (Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Praha) TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
1 993
482
1 511
696
256
440
1 396
229
1 167
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm: JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.) STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
122 / 893
118 / 893
4 / 0
4 / 216
2 / 216
2 / 0
116 / 677
116 / 677
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM: KAROSA (I veco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto) SOR (SOR Libchavy s.r.o.) (KH motor CENTRUM, Opava ) TEDOM (Tedom s.r.o.)
2 948
2 477
411
45
15
712
454
209
45
4
2 186
1 984
202
0
0
Přívěsy / návěsy ( O3,O4): METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.) PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
874 / 1 119
0 / 0
456 / 471
418 / 648
488 / 547
0 / 0
368 / 264
120 / 283
386 / 572
0 / 0
88 / 207
298 / 365

*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR (jsou rozdílné oproti prvním registracím) **/ Údaje u TPCA Kolín: Tuzemský prodej = první registrace v ČR; Export = Výroba – Tuzemský prodej

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2005
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2005
. NA ZAČÁTEK
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2005
výroba
tuzemský
prodej
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
606 294
68 634
535 379
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2004
+ 33,99%
+ 1,26%
+ 36,37%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1)
+ 34,77%
+ 1,47%
+ 37,09%
malých užitkových (N1)
+ 8,73%
+ 26,54%
+ 3,79%
nákladních (N2, N3)
– 6,82%
– 12,95%
– 22,46%
autobusů (M2, M3)
+ 11,46%
– 12,81%
+ 23,53%
motocyklů a mopedů (L)
– 9,97%
+32,93%
– 16,80%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 37,98%
– 21,30%
+ 405,56%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 13,71%
+ 75,36%
– 21,81%
přípojných vozidel (O3, O4)
– 5,56%
– 3,86%
– 11,41%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
– 9,03%
+ 6,92%
– 32,15%
– návěsů (O3, O4)
– 3,43%
– 9,99%
+ 2,72%

NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
Osobní automobily (M1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) KAIPAN (KAIPAN) TPCA (TPCA Kolín , s.r.o.)
596 774
492 948
7
103 819
65 464
64 924
7
533
529 348
426 062
0
103 286
Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
1 220
1 174
46
267
242
25
904
883
21
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM: AVIA (AVIA a.s. Praha) PRAGA (PRAGA a.s. Praha) TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
2 050
553
0
1 497
551
277
0
274
1 288
253
0
1 035
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm: JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.) STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky) PRAGA (PRAGA Praha a.s.)
178 / 1 429
174 / 1 429
4 / 0
0 / 0
85 / 242
83 / 242
2 / 0
0 / 0
91 / 1 187
91 / 1 187
0 / 0
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM: KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto) SOR (SOR Libchavy s.r.o.) (KH motor CENTRUM, Opava ) TEDOM (Tedom s.r.o.)
2 198
1 897
247
49
5
606
391
164
49
2
1 575
1 492
83
0
0
Přívěsy / návěsy ( O3,O4): METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.) PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
897 / 1 548
43 / 134
497 / 401
357 / 1 013
572 / 847
20 / 44
419 / 232
133 / 571
306 / 680
23 / 90
78 / 169
205 / 421

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2004
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2004
.
.
NA ZAČÁTEK
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2004
výroba
tuzemský
prodej
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
452 480
67 777
392 599
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2003
+ 1,55%
– 8,75%
+ 2,34%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1)
+ 1,49%
– 9,63%
+ 2,35%
malých užitkových (N1)
– 14,22%
+ 30,25%
– 12,11%
nákladních (N2, N3)
– 5,46%
– 10,09%
– 4,15%
autobusů (M2, M3)
+ 10,48%
– 5,31%
+ 21,20%
motocyklů a mopedů (L)
– 18,31%
– 16,04%
– 18,47%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 239,47%
+ 369,57%
+ 20,00%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 22,87%
– 48,89%
– 18,78%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 53,65%
+ 48,64%
+ 57,87%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
+ 86,74%
+ 67,19%
+ 111,74%
– návěsů (O3, O4)
+ 38,55%
+ 39,82%
+ 34,55%

NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
Osobní automobily (M1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) KAIPAN (KAIPAN)
442 812
442 796
16
64 516
64 500
16
386 143
386 143
0
Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
1 122
1 072
50
211
176
35
871
856
15
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM: DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha) PRAGA (PRAGA a.s. Praha) TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
2 200
545
1
1 654
633
336
0
297
1 661
256
1
1 404
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm: JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.) STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky) PRAGA (PRAGA Praha a.s.)
129 / 1 656
112 / 1 656
17 / 0
0 / 0
108 / 138
94 / 138
14 / 0
0 / 0
18 / 1 518
18 / 1 518
0 / 0
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM: KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto) SOR (SOR Libchavy s.r.o.) (KH motor CENTRUM, Opava )
1 972
1 690
235
47
695
460
188
47
1 275
1 228
47
0
Přívěsy / návěsy ( O3,O4): METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.) PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané) SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
986 / 1 603
18 / 185
555 / 403
413 / 1 015
535 / 941
16 / 82
415 / 205
104 / 654
451 / 662
2 / 103
140 / 198
309 / 361

……. NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2003
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2003
.
.
NA ZAČÁTEK
Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2003 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2003
výroba
tuzemský
prodej
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
445 587
74 278
383 629
Nárůst ( – pokles ) oproti roku 2002
– 2,44%
– 4,04%
+ 0,31%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1)
– 1,14%
– 3,37%
+ 1,82%
malých užitkových (N1)
+ 9,46%
– 73,49%
+ 75,71 %
nákladních (N2, N3)
– 15,96%
– 14,36%
– 14,76%
autobusů (M2, M3)
– 1,49%
+ 5,31%
– 6,07%
motocyklů a mopedů (L)
– 72,27%
– 19,95%
– 74,86%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
– 51,90%
– 58,18%
– 11,76%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 72,48%
– 13,18%
– 75,01%
přípojných vozidel (O3, O4)
– 4,69%
– 3,50%
– 2,08%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
+ 44,26%
+ 41,59%
+ 73,17%
– návěsů (O3, O4)
– 17,48%
– 16,19%
– 17,59%

NA ZAČÁTEK
Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
Osobní automobily (M1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) MTX (MTX RS s.r.o. Praha) KAIPAN (KAIPAN) GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
436 297
436 279
0
18
0
71 392
71 374
0
18
0
377 264
377 264
0
0
0
Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM: ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav) MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí) JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
1 308
1 275
33
0
162
148
14
0
991
972
19
0
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM: DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha) ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.) PRAGA (PRAGA a.s. Praha) TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
2 327
858
0
30
1 439
704
468
0
24
212