Výroba a odbyt tuzemských výrobců vozidel

Přehledy výroby a odbytu vozidel domácích výrobců

. ….

Podrobnější údaje za uplynulých 5 let jsou v publikaci ” STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR
.
.. .. .. ..
.3 .
.
.
.
Údaje za rok 2016
.Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2016.

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

V České republice bylo od počátku roku do konce října vyrobeno 1 375 814 ks motorových vozidel, což je o 8,2 % více než ve stejném období roku 2015.

Osobní automobily:

Celkem bylo za období 1. – 12. 2016 vyrobeno 1 344 182 ks osobních automobilů (+ 8,3 %).

Autobusy:

Za leden až listopad 2016 bylo vyrobeno celkem 4 388 autobusů, což znamená pokles o 2,9 % proti roku 2015.

Nákladní automobily:

Jediný domácí výrobce nákladních vozidel TATRA vyrobil za 12 měsíců 2016 celkem 1 326 ks (všechna provedení), což značí vynikající výsledek s nárůstem o 56,0 % proti stejnému období roku 2015.

Motocykly:

Motocyklů značky JAWA bylo za leden až listopad letošního roku vyrobeno 1 228 ks, takže výsledný pokles činí 28,9 % oproti roku 2015.

Přípojná vozidla:

Za rok 2016 bylo vyrobeno celkem 24 690 přípojných vozidel (návěsy a přívěsy). V kategorii do 3,5 t (O1 a O2) vyrobila společnost AGADOS 22 636 ks, v kategoriích O3 a O4 se na výrobě 2 054 ks podílely společnosti PANAV a SCHWARZMÜLLER. Výroba od ledna do prosince vzrostla o 5,3 % proti roku 2015.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2016)

 
 za leden za leden až únor  za leden až březen za leden až duben
za leden až květen za leden až červen za leden až červenec za leden až srpen
za leden až září
za leden až říjen
za leden až listopad
za leden až prosinec
.
Vývoj výroby vozidel v ČR (údaje za základní kategorie vozidel od roku 1993).

.
.
Údaje za rok 2015
.Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2015

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

V České republice bylo v roce 2015 vyrobeno celkem 1 328 788 ks silničních vozidel, z toho 1 305 330 ks motorových a 23 458 ks přípojných. Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.

Podrobnější komentář viz Tisková informace č. 1/2016.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2015)

 
 za leden  za leden až únor   za leden až březen  za leden až duben  za leden až květen  za leden až červen
 za leden až červenec za leden až srpen  za leden až září  za leden až říjen za leden až listopad za leden až prosinec

.

Údaje za rok 2014
.Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31. 12. 2014

(výroba, tuzemský prodej a export
– údaje za jednotlivé výrobce)

.

.

V České republice bylo v roce 2014 vyrobeno celkem 1 277 877 ks silničních vozidel, z toho 1 252 295 motorových a 25 582 přípojných. Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.

OSOBNÍ AUTOMOBILY

Osobních automobilů (OA) bylo vyrobeno celkem 1 246 506 ks. Při porovnání údajů oproti roku 2013 je to o 10,46 % více

Výroba osobních automobilů v ČR za uvedené období byla realizována třemi výrobci – ŠKODA Auto se na výrobě podílela 59 %, firma HMMC Nošovice necelými 25 % a TPCA Czech více než 16 %. K očekávanému zvýšení produkce došlo ve ŠKODA Auto (+ 15,01 %), úspěšně pokračovalo předpokládané zvyšování výroby ve společnosti TPCA Czech (+ 9,71 %) a společnost HYUNDAI Motor Manufacturing Czech (HMMC) Nošovice vykázala produkci mírně nad stávající plnou výrobní kapacitou (+ 1,31 %).

AUTOBUSY

Za dvanáct měsíců roku 2014 bylo v ČR vyrobeno 3 893 autobusů (BUS), což oproti roku 2013 představuje nárůst výroby o 5,47 %.

Společnost Iveco Czech Republic dosáhla oproti roku 2013 nárůstu produkce o 3,89 % (podíl na celkové produkci přitom činil 84,5 %) a firma SOR Libchavy vyrobila o 16,6 % více autobusů než v roce 2013 (podíl na produkci 14,2 %). Ostatní tuzemští výrobci se na výrobě autobusů podíleli 1,3 %.

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Po téměř 50% poklesu výroby nákladních vozidel v roce 2013 (vlivem ukončení výroby v Avia Ashok Leyland Motors) bylo v roce 2014 kopřivnickou společností TATRA Trucks vyrobeno 821 ks vozidel, což představuje nárůst produkce o 7,60 %.

MOTOCYKLY

Jedinou kategorií, kde došlo k poklesu, je produkce motocyklů, kde firma JAWA vyrobila celkem 1 075 strojů, což je o 20,6 % méně než v roce 2013.

PŘÍPOJNÁ VOZIDLA

Za rok 2014 bylo v ČR vyrobeno celkem 25 582 ks přípojných vozidel všech kategorií, což je o 25,45 % více než za rok 2013.

U přípojných vozidel kategorie O3 a O4 (přívěsy a návěsy) došlo oproti roku 2013 ke zvýšení výroby o 30,5 % na celkem 1 633 ks (u firmy PANAV došlo k růstu o 18,6 % a u společnosti SCHWARZMÜLLER o 36,3 %).

Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 23 949 ks, což je meziroční nárůst o 25,1 %.

.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2014)

 
 za leden
 za leden až únor   za leden až březen  za leden až duben  za leden až květen  za leden až červen
 za leden až červenec za leden až srpen  za leden až září  za leden až říjen za leden až listopad za leden až prosinec

.

.

.
.
VÝVOJ VÝROBY MOTOROVÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL v ČR
.
..
.. ..
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.
.
NA ZAČÁTEK
.
.

.

Údaje za rok 2013
.

Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů k 31.12.2013
.

I. Motorová vozidla (údaje za leden až prosinec)

Osobních automobilů bylo za leden až prosinec 2013 vyrobeno 1 128 473 ks, což oproti roku 2012 představuje pokles produkce o 3,90 %.

Vývoj v jednotlivých tuzemských automobilkách byl v uplynulém roce z řady důvodů rozdílný, což se projevilo i na změně jejich podílu na produkci osobních automobilů. Podíl Škoda Auto na celkové výrobě osobních automobilů v ČR dosáhl v roce 2013 hodnoty 56,70 % (v roce 2012 to bylo 55,89 %), podíl HMMC Nošovice činil 26,90 % (v roce 2012 to bylo 25,81 %) a v TPCA Czech se tento podíl snížil z 18,30 % na 16,40 %.

U nákladních vozidel byl v souhrnu zaznamenán pokles produkce o  48,83 % a to z důvodu ukončení výroby ve společnosti Avia Ashok Leyland Motors (výroba v roce 2013 činila pouze 4 ks). Jediným výrobcem nákladních vozů v ČR je tak nyní pouze společnost TATRA Trucks, která vyrobila 763 vozidel, což oproti roku 2012 představuje nárůst produkce o 53,83 %.

U autobusů došlo k růstu výroby o 14,31 %. V roce 2013 bylo vyrobeno celkem 3 691 ks, což je historicky nejvyšší produkce v historii ČR i Československa. Před rokem 2013 bylo zatím nejvyšších počtů vyrobených autobusů dosaženo v roce 2011 (3 562 ks) a v roce 2008 (3 496 ks). Před rokem 1989 bylo dosahováno výroby přes 3 300 ks v letech 1985 až 1988, nejvíce (3 410 ks) to bylo v roce 1986. Podíl dvou hlavních tuzemských výrobců (Iveco CR a SOR Libchavy) na celkové výrobě autobusů za rok 2013 se v podstatě nezměnil (u Iveco CR činil podíl 85,75 %, to je o 0,13 procentního bodu méně než v roce 2012 a u SOR Libchavy dosáhl 12,87 %, což je oproti roku 2012 o 0,08 procentního bodu méně). Podíl ostatních výrobců pak činil 1,38 %.

K poklesu výroby došlo u motocyklů, kde firma JAWA Moto vyrobila 1 354 ks, což je o 41,61 % méně než v roce 2012. I přes uvedený pokles se jedná o druhou nejvyšší produkci motocyklů od roku 2009.

 
II. Přípojná vozidla

U velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo po dvou letech růstu k poklesu výroby o 16,88 %. Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a  SCHWARZMÜLLER) v roce 2013 vyrobeno 1 251 ks vozidel daných kategorií.

Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 19 142 ks, což je o 1 171 ks více než v roce 2012, růst produkce tak činil 6,52 %.

.

. Údaje za jednotlivé výrobce (rok 2013)

 
za
leden
za leden až únor .
za leden až březen .
za leden až duben .
za leden až květen .
. za leden až červen
za leden až červenec
za leden až srpen
za leden až září
za leden až říjen
za leden až listopad
za leden až prosinec

.
NA ZAČÁTEK 

.
.
.
Údaje za rok 2012
.
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2012
.

V České republice bylo v roce 2012 vyrobeno celkem 1 181 314 motorových vozidel. I přes pokles výroby oproti roku 2011 o 1,64 % se jedná o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.
Osobních automobilů bylo v r. 2012 na území ČR vyrobeno celkem 1 174 267 ks , což představuje pokles produkce o 1,73 % oproti roku 2011.
U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby v souhrnu o 15,13 % a to především růstem produkce ve společnosti AVIA Ashok Leyland Motors. Oproti roku 2011 zvýšila tato firma výrobu o 67,17 %. U druhého největšího domácího výrobce, firmy TATRA Kopřivnice, došlo k poklesu produkce. Celkem bylo v ČR za rok 2012 vyrobeno 1 499 ks nákladních automobilů .
Autobusů bylo v ČR v roce 2012 vyrobeno celkem 3 229 ks , jedná se o třetí nejvyšší produkci v historii ČR. Více autobusů bylo vyrobeno jen v roce 2008 (3 496 ks) a v roce 2011 (3 562 ks). Oproti roku 2011 tedy došlo k poklesu výroby o 9,35 %. Podíl dvou hlavních tuzemských výrobců (IVECO CR a SOR Libchavy) na celkové výrobě autobusů za rok 2012 se změnil jen nepatrně (u IVECO CR činil podíl 85,88 %, u SOR Libchavy dosáhl 12,95 %).
K relativně vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů , kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 2 319 strojů , což je o 100,78 % více než v roce 2011. Růst výroby u firmy JAWA Moto byl podchycen již třetím rokem za sebou.
Dále bylo vyrobeno 19 476 přípojných vozidel .
U přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř o 40 % (mezi roky 2011/2010 byl růst o 39,90 % a mezi roky 2012/2011 nárůst o 39.35 %). Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a SCHWARZMÜLLER) v roce 2012 vyrobeno 1 505 ks vozidel daných kategorií. U firmy PANAV došlo oproti roku 2011 k růstu o 59,71 % a u společnosti SCHWARZMÜLLER k nárůstu o 27,04 %.
Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 17 971 ks , což je o 728 přívěsů méně než v roce 2011 (pokles produkce o 3,89 %).

.

.

za leden
za leden až únor
za leden až březen
za leden až duben
za leden až květen
za leden až červen
za leden až červenec
za leden až srpen
za leden až září
za leden až říjen
za leden až listopad
za celý rok 2012

..

NA ZAČÁTEK

.
.
Údaje za rok 2011
.
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2011
.
NA ZAČÁTEK

Komentář
.
V České republice bylo v roce 2011 vyrobeno celkem 1 220 779 ks silničních vozidel, z toho 1 201 000 motorových a 19 779 přípojných . Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa. Osobních automobilů bylo v r. 2011 na území ČR vyrobeno celkem 1 194 981 ks, což představuje nárůst produkce o 11,44 % oproti roku 2010. Autobusů bylo vyrobeno celkem 3 562 ks, nárust výroby dosáhl 31,39 %. K růstu výroby došlo i u motocyklů, kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 1 155 strojů, což je o 47,70 % více než v roce 2010. Nákladních automobilů bylo v ČR za rok 2011 vyrobeno 1 302 ks. U nákladních vozidel došlo k poklesu výroby v souhrnu o 7,66 %. U velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo po dvouleté stagnaci k nárůstu výroby o 39,90 % na celkem 1 080 ks. Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 18 699 ks, což znamená meziroční nárůst o 9,67 %.

. .
NA ZAČÁTEK

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2011 jsou uvedeny v následující tabulce.
.

.
.
NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy jsou v roce 2011 členy AutoSAP) : .

.
………………………………………………….
………….. .
NA ZAČÁTEK
. .
Údaje za rok 2010
.
Zpracováno sekretariátem AutoSAP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2010

.

NA ZAČÁTEK

.
Komentář
.
Za rok 2010 bylo podle údajů firem v ČR vyrobeno celkem 1 094 988 ks silničních vozidel, což je o 9,44 % více než v roce 2009. Rovněž tak došlo ke zvýšení tuzemských prodejů (o 4,39 %) a exportu vozidel (o 11,19 %).
.
Největší a rozhodující podíl na tomto výsledku má výroba osobních automobilů (včetně vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 1 072 263 ks, což je o 9,52 % (o 93 178 ks) více než za rok 2009. V ČR tak byla poprvé překonána hranice 1 000 000 ks vyrobených osobních automobilů.

.
Za rok 2010 bylo vyrobeno 1 410 nákladních vozidel (kat. N2 a N3), což představuje nárůst produkce o 29,24 % .
.
Autobusů bylo za rok 2010 vyrobeno 2 711 ks , což je o 356 ks méně než v roce 2009 (pokles v souhrnu za tuzemské výrobce o 11,61 %).
.
Dále bylo za hodnocené období v ČR vyrobeno 782 ks motocyklů , což znamená nárůst produkce oproti roku 2009 o 4,41 %.
.
Přípojných vozidel (přívěsy a návěsy) kategorie O3 a O4 bylo vyrobeno celkově 772 ks , což znamená mírný nárůst výroby (v souhrnu o 1,45 %).
.

Nelze opomenout výrobu malých přívěsů (kat. O1 a O2), kterých bylo v roce 2010 vyrobeno 17 050 ks , což je o 7,80 % více než v roce 2009.

..
.

. . NA ZAČÁTEK
.

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce.

.
.
NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy jsou členy AutoSAP): .

.
…………………………………………………….
……….. .
NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2009
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2009
.
NA ZAČÁTEK

Komentář
.
Za rok 2009 bylo v České republice vyrobeno celkem 984 753 kusů vozidel, z toho 983 992 ks motorových , což je o 3,60 % více než ve stejném období roku 2008 . Největší podíl má samozřejmě výroba osobních automobilů (včetně malých užitkových vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 979 085 ks, což je o 4,12 % více než za rok 2008 .
Dále bylo vyrobeno 1 091 nákladních automobilů (pokles o 60,14 %), 3 067 ks autobusů (pokles o 12,27 %) a 749 ks motocyklů (pokles o 52,02 %). Přípojných vozidel kat. O3 a O4 bylo za rok 2009 vyrobeno 761 (pokles o 68,61 %).

. .
NA ZAČÁTEK
.

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce.
.

.
.
NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2009 členy Sdružení AP): .

.
……………………………………………………………… .
NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2008
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2008
.
NA ZAČÁTEK

Komentář
.
V roce 2008 bylo v České republice vyrobeno celkem 950 552 kusů vozidel, z toho 948 128 ks motorových , což je zhruba o 1 % (o 0,89 %) více než v roce 2007 . Největší podíl má samozřejmě výroba osobních automobilů (včetně malých užitkových vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 940 334 ks, což je o 0,97 % (o 9 036 ks) více než v roce 2007 .
Dále bylo vyrobeno 2 737 nákladních automobilů (pokles o necelých 14 %), 3 496 ks autobusů (nárůst o cca 10 %) a 1 561 ks motocyklů (pokles zhruba o 27 %). Přípojných vozidel kat. O3 a O4 bylo za rok 2008 vyrobeno (o 4,03% více) než v roce 2007, celkem tak bylo vyrobeno 2 424 přívěsů a návěsů.

. .
NA ZAČÁTEK
.

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel za rok 2008 jsou uvedeny v následující tabulce.

.
.
NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce (tučně uvedené firmy byly v roce 2008 členy Sdružení AP): .

.
………………………………………………………………

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2007
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2007
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

V České republice bylo za rok 2007 vyrobeno celkem 942 118 ks vozidel, což je o 9,83 % více než v roce 2006. Export přitom vzrostl o 12,34 % na 878 645 vozidel, tuzemský prodej vzrostl o 2,32 % na 70 847 vozidel.
.
Nárůst výroby byl zaznamenán nejen v jednotlivých kategoriích, ale i všech u výrobců. Potěšitelné je , že vedle již dříve rostoucí produkce osobních a malých užitkových automobilů (v porovnání 2007/2006 o 9,58 %) a autobusů (růst výroby v porovnání 2007/2006 o 7,94 %), došlo , po určité stagnaci v uplynulých letech, k výraznému růstu i ve výrobě nákladních automobilů (o 58,96 %) i motocyklů (o 110,84 %). Zvýšila se i výroba přípojných vozidel která zaznamenala růst o 16,91 %.

Poznámka: V tabulkách uváděné údaje o tuzemském prodeji se samozřejmě liší od údajů o prvních registracích.

.
NA ZAČÁTEK

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za rok 2007
výroba
tuzemský
prodej */
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
942 118
70 847
878 645
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2006
+ 9,83%
+ 2,32%
+ 12,34%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1) a malých užitkových (N1)
+ 9,58%
+ 2,70%
+ 12,02%
nákladních (N2, N3)
+ 58,96%
+ 13,94%
+ 69,91%
autobusů (M2, M3)
+ 7,94%
– 5,48%
+ 23,88%
motocyklů a mopedů (L)
+ 110,84%
– 29,09%
+ 150,19%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 10,66%
+ 1250,00%
– 30,17%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
+ 124,52%
– 52,78%
+ 181,09%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 16,91%
– 18,07%
+ 50,21%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
+ 3,78%
– 12,30%
+ 23,32%
– návěsů (O3, O4)
+ 27,17%
– 23,22%
+ 68,36%
*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR
(jsou rozdílné oproti prvním registracím)

NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla
Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks) */
Export (ks)
Osobní (M1) + Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
TOYOTA, PEUGEOT, CITRÖEN (TPCA Kolín , s.r.o.) **/
MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
KAIPAN (KAIPAN)
GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
931 298
622 811
308 478
0
8
1
68 377
66 806
1 562
0
8
1
870 142
563 226
306 916
0
0
0
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM:
AVIA (Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Praha)
TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
3 168
737
2 431
793
407
386
2 372
305
2 067
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm:
JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
135 / 2 005
135 / 2 005
0 / 0
54 / 102
54 / 102
0 / 0
81 / 1 903
81 / 1 903
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM:
IRISBUS (I veco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto)
SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
(KH motor CENTRUM, Opava )
TEDOM (Tedom s.r.o.)
3 182
2 698
418
49
17
673
362
260
49
2
2 708
2 535
158
0
15
Přívěsy / návěsy ( O3,O4):
PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané)
SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
907 / 1 423
356 / 738
551 / 685
428 / 420
264 / 326
164 / 94
476 / 963
89 / 372
387 / 591

*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR (jsou rozdílné oproti prvním registracím)
**/ Údaje u TPCA Czech: Tuzemský prodej = první registrace v ČR; Export = Výroba – Tuzemský prodej

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2006
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2006
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

V České republice bylo za rok 2006 vyrobeno celkem 857 825 ks vozidel, což je o 41,49 % více než v roce 2005. Export přitom vzrostl o 46,08 % na 782 102 vozidel. Za celý rok 2005 bylo přitom v ČR vyrobeno 606 294 vozidel, z čehož bylo 535 379 ks exportováno.
Nárůst výroby je dán především náběhem na plnou kapacitu v TPCA Kolín a zvýšenou výrobou ve Škoda Auto. Vedle zvýšení produkce osobních a malých užitkových automobilů o 42,12 % (export přitom vzrostl o 46,49 %, domácí prodej + 1,29%) byl dále podchycen výrazný růst výroby autobusů o 34,43 % (při růstu exportu o + 38,79 % a nárůstu domácího prodeje o 17,88 %), vyrobeno bylo téměř 3 000 autobusů.

Poznámka: Uváděné údaje o tuzemském prodeji se samozřejmě liší od údajů o prvních registracích.

.
NA ZAČÁTEK

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2006 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za rok 2006
výroba
tuzemský
prodej */
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
857 825
69 241
782 102
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2005
+ 41,49%
+ 0,89%
+ 46,08%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1) a malých užitkových (N1)
+ 42,12%
+ 1,29%
+ 46,49%
nákladních (N2, N3)
– 2,78%
+ 26,32%
+ 8,39%
autobusů (M2, M3)
+ 34,43%
+ 17,88%
+ 38,79%
motocyklů a mopedů (L)
– 36,84%
– 32,72%
– 37,95%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
– 31,46%
– 95,29%
+ 27,47%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 37,51%
– 10,74%
– 42,97%
přípojných vozidel (O3, O4)
– 18,49%
– 27,06%
– 2,84%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
– 2,56%
– 14,69%
+ 26,14%
– návěsů (O3, O4)
– 27,71%
– 35,42%
– 15,88%
*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR
(jsou rozdílné oproti prvním registracím)

NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla
Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks) */
Export (ks)
Osobní (M1) + Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
TPCA (TPCA Kolín , s.r.o.) **/
MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
KAIPAN (KAIPAN)
GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
849 876
556 196
293 650
13
16
1
66 578
65 171
1 381
9
16
1
776 769
484 496
292 269
4
0
0
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM:
AVIA (Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Praha)
TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
1 993
482
1 511
696
256
440
1 396
229
1 167
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm:
JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
122 / 893
118 / 893
4 / 0
4 / 216
2 / 216
2 / 0
116 / 677
116 / 677
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM:
KAROSA (I veco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto)
SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
(KH motor CENTRUM, Opava )
TEDOM (Tedom s.r.o.)
2 948
2 477
411
45
15
712
454
209
45
4
2 186
1 984
202
0
0
Přívěsy / návěsy ( O3,O4):
METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané)
SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
874 / 1 119
0 / 0
456 / 471
418 / 648
488 / 547
0 / 0
368 / 264
120 / 283
386 / 572
0 / 0
88 / 207
298 / 365

*/ Jedná o výrobcem vykázané prodeje v ČR (jsou rozdílné oproti prvním registracím)
**/ Údaje u TPCA Kolín: Tuzemský prodej = první registrace v ČR; Export = Výroba – Tuzemský prodej

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2005
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2005
. NA ZAČÁTEK

Komentář

V České republice bylo za 1.-12. měsíc 2005 vyrobeno celkem 606 294 ks vozidel , což je o 33,99 % více než ve stejném období roku 2004.
Je to samozřejmě zejména díky zvýšené výrobě ve Škoda Auto a zahájení výroby v TPCA Kolín. Vedle růstu produkce osobních automobilů, která vzrostla o 34,77 %, byl dále podchycen růst u výroby lehkých užitkových vozidel, 8,73 % a u výroby autobusů o 11,46 % .
V kategorii „ odbyt “ (domácí prodeje a export celkem) se za rok 2005 na trzích uplatnilo 604 013 ks vozidel.

.

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2005
výroba
tuzemský
prodej
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
606 294
68 634
535 379
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2004
+ 33,99%
+ 1,26%
+ 36,37%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1)
+ 34,77%
+ 1,47%
+ 37,09%
malých užitkových (N1)
+ 8,73%
+ 26,54%
+ 3,79%
nákladních (N2, N3)
– 6,82%
– 12,95%
– 22,46%
autobusů (M2, M3)
+ 11,46%
– 12,81%
+ 23,53%
motocyklů a mopedů (L)
– 9,97%
+32,93%
– 16,80%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 37,98%
– 21,30%
+ 405,56%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 13,71%
+ 75,36%
– 21,81%
přípojných vozidel (O3, O4)
– 5,56%
– 3,86%
– 11,41%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
– 9,03%
+ 6,92%
– 32,15%
– návěsů (O3, O4)
– 3,43%
– 9,99%
+ 2,72%

NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla
Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
Osobní automobily (M1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
KAIPAN (KAIPAN)
TPCA (TPCA Kolín , s.r.o.)
596 774
492 948
7
103 819
65 464
64 924
7
533
529 348
426 062
0
103 286
Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
1 220
1 174
46
267
242
25
904
883
21
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM:
AVIA (AVIA a.s. Praha)
PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
2 050
553
0
1 497
551
277
0
274
1 288
253
0
1 035
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm:
JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
PRAGA (PRAGA Praha a.s.)
178 / 1 429
174 / 1 429
4 / 0
0 / 0
85 / 242
83 / 242
2 / 0
0 / 0
91 / 1 187
91 / 1 187
0 / 0
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM:
KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
(KH motor CENTRUM, Opava )
TEDOM (Tedom s.r.o.)
2 198
1 897
247
49
5
606
391
164
49
2
1 575
1 492
83
0
0
Přívěsy / návěsy ( O3,O4):
METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané)
SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
897 / 1 548
43 / 134
497 / 401
357 / 1 013
572 / 847
20 / 44
419 / 232
133 / 571
306 / 680
23 / 90
78 / 169
205 / 421

NA ZAČÁTEK
Údaje za rok 2004
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2004
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

V České republice bylo za 1.-12. měsíc 2004 vyrobeno celkem 452 480 ks vozidel , což je o 1,55% více než ve stejném období roku 2003.
K růstu produkce přitom došlo u výroby autobusů (+ 10,48 %), přípojných vozidel kat. O3 a O4 (+ 53,65 %) a mírný nárůst (o 1,49 %) byl podchycen u výroby osobních automobilů . U ostatních kategorií vozidel však došlo k poklesu výroby oproti roku 2003 a to u malých užitkových vozidel o 14,22 %, u motocyklů a mopedů o 18,31 % a u nákladních vozů o 5,46 %.
V kategorii „ odbyt “ (domácí prodeje a export celkem) se v roce 2004 na trzích uplatnilo 460 376 ks vozidel, což je o 2 469 ks (o 0,54 %) více než v roce 2003. Domácí prodeje přitom v souhrnu poklesly o 8,75 % , avšak e xport vzrostl o 2,34 % . Export vozidel však činí více než 85 % z celkového odbytu .

.
NA ZAČÁTEK

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2004
výroba
tuzemský
prodej
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
452 480
67 777
392 599
Nárůst ( – pokles ) oproti stejnému období roku 2003
+ 1,55%
– 8,75%
+ 2,34%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1)
+ 1,49%
– 9,63%
+ 2,35%
malých užitkových (N1)
– 14,22%
+ 30,25%
– 12,11%
nákladních (N2, N3)
– 5,46%
– 10,09%
– 4,15%
autobusů (M2, M3)
+ 10,48%
– 5,31%
+ 21,20%
motocyklů a mopedů (L)
– 18,31%
– 16,04%
– 18,47%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
+ 239,47%
+ 369,57%
+ 20,00%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 22,87%
– 48,89%
– 18,78%
přípojných vozidel (O3, O4)
+ 53,65%
+ 48,64%
+ 57,87%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
+ 86,74%
+ 67,19%
+ 111,74%
– návěsů (O3, O4)
+ 38,55%
+ 39,82%
+ 34,55%

NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla
Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
Osobní automobily (M1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
KAIPAN (KAIPAN)
442 812
442 796
16
64 516
64 500
16
386 143
386 143
0
Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
1 122
1 072
50
211
176
35
871
856
15
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM:
DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
2 200
545
1
1 654
633
336
0
297
1 661
256
1
1 404
Motocykly ( L) – do 50 ccm / nad 50 ccm:
JAWA (JAWA Moto s.r.o., Týnec n/Sáz.)
STELLA (PENTO s.r.o. Březůvky)
PRAGA (PRAGA Praha a.s.)
129 / 1 656
112 / 1 656
17 / 0
0 / 0
108 / 138
94 / 138
14 / 0
0 / 0
18 / 1 518
18 / 1 518
0 / 0
0 / 0
Autobusy ( M2,M3) – CELKEM:
KAROSA (KAROSA a.s. Vysoké Mýto)
SOR (SOR Libchavy s.r.o.)
(KH motor CENTRUM, Opava )
1 972
1 690
235
47
695
460
188
47
1 275
1 228
47
0
Přívěsy / návěsy ( O3,O4):
METACO BO.BR (METACO BO.BR s.r.o. Brandýs n/L.)
PANAV (PANAV a.s. Senice na Hané)
SCHWARZMULLER (SCHWARZMULLER s.r.o. Žebrák)
986 / 1 603
18 / 185
555 / 403
413 / 1 015
535 / 941
16 / 82
415 / 205
104 / 654
451 / 662
2 / 103
140 / 198
309 / 361

……. NA ZAČÁTEK

Údaje za rok 2003
.
Zpracováno sekretariátem Sdružení AP z údajů publikace
“STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR” za rok 2003
.
NA ZAČÁTEK

Komentář

V České republice bylo za 1.-12. měsíc 2003 vyrobeno celkem 445 587 ks vozidel , což je o 2,44% méně než ve stejném období roku 2002.
V kategorii odbytu (celkem domácí prodeje a export) bylo prodáno 457 907 ks vozidel, což je o 1 938 ks (o 0,42%) méně než za stejné období 2002. Domácí prodeje přitom poklesly v souhrnu o 4,04%, export vzrostl o 0,31%

.
NA ZAČÁTEK

Souhrnné údaje o výrobě, domácích prodejích a exportu všech českých výrobců vozidel za rok 2003 jsou uvedeny v následující tabulce.

SOUHRNNÝ PŘEHLED za r. 2003
výroba
tuzemský
prodej
export
VÝROBA a ODBYT VOZIDEL CELKEM (ks): ………..
445 587
74 278
383 629
Nárůst ( – pokles ) oproti roku 2002
– 2,44%
– 4,04%
+ 0,31%
přičemž v kategorii: osobních automobilů (M1)
– 1,14%
– 3,37%
+ 1,82%
malých užitkových (N1)
+ 9,46%
– 73,49%
+ 75,71 %
nákladních (N2, N3)
– 15,96%
– 14,36%
– 14,76%
autobusů (M2, M3)
– 1,49%
+ 5,31%
– 6,07%
motocyklů a mopedů (L)
– 72,27%
– 19,95%
– 74,86%
z toho: – motocyklů (L) do 50 ccm a mopedů
– 51,90%
– 58,18%
– 11,76%
– motocyklů (L) nad 50 ccm
– 72,48%
– 13,18%
– 75,01%
přípojných vozidel (O3, O4)
– 4,69%
– 3,50%
– 2,08%
z toho: – přívěsů (O3, O4)
+ 44,26%
+ 41,59%
+ 73,17%
– návěsů (O3, O4)
– 17,48%
– 16,19%
– 17,59%

NA ZAČÁTEK

Údaje za jednotlivé výrobce:

Kategorie vozidla
Výrobní značka (výrobce)
Výroba (ks)
Tuzemský
prodej (ks)
Export (ks)
Osobní automobily (M1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
MTX (MTX RS s.r.o. Praha)
KAIPAN (KAIPAN)
GORDON (Auto Projekt Centrum, s.r.o.)
436 297
436 279
0
18
0
71 392
71 374
0
18
0
377 264
377 264
0
0
0
Malá užitková vozidla (N1) – CELKEM:
ŠKODA (ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav)
MAGMA (ALFINE a.s. Velké Meziříčí)
JLAURETA (LAURETA AUTO, Ml. Boleslav)
1 308
1 275
33
0
162
148
14
0
991
972
19
0
Nákladní vozy ( N2,N3) – CELKEM:
DAEWOO AVIA (DAEWOO AVIA a.s. Praha)
ŠKODA (ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s.)
PRAGA (PRAGA a.s. Praha)
TATRA (TATRA a.s. Kopřivnice)
2 327
858
0
30
1 439
704
468
0
24
212